Kerknieuws december 2021

Wij zijn Gods kandelaar

Wij staan in het licht,
het genadige licht van de morgen.
Wij vangen het licht.
Het straalt uit onze ogen,
het wekt hoopvolle gedachten.
Wij worden kandelaars
van dit licht,
herhalen Gods eerste woord.

Waar wij dit licht
hooghouden en verspreiden,
verdampen de grauwe nevels,
worden contouren weer zichtbaar,
herkrijgen mensen hun kleur.

Waar wij dit licht
ontsteken, aanwakkeren,
groeit de hoop zienderogen.

Zo ziet de hemel de aarde graag
in zijn genadig licht.

Sytze de Vries

 

… Om te beginnen

Op 28 november is het de eerste zondag van Advent geweest. Elke zondag komt er een kaars bij, op
weg naar Kerst. Maar waar komt die traditie vandaan?
Van de week ontving ik het blad “Petrus” van de Protestantse Kerk Nederland. Het artikel trof me en ik wil dat delen met u.

Adventskaarsen zijn een protestantse uitvinding. In 1839 maakte de Duitse, lutherse theoloog Johann Hinrich Wichern(1808-1881) voor het eerst gebruik van kaarsen als aftelkalender naar Kerst. Hinrich runde een missieschool en het verhaal gaat dat zijn leerlingen rond december constant bij hem kwamen vragen of het al Kerst was. Daarom besloot hij een voor kinderen begrijpelijke aftelkalender te maken.
Wagenwiel
Het allereerste exemplaar was een flink gevaarte: Hinrich gebruikte een wagenwiel als basis. Daarop plaatste hij vier grote kaarsen met negentien kleine kaarsen ertussen in. Elke dag werd een kleine kaars aangestoken, elke zondag was een grote kaars aan de beurt. Zo konden kinderen precies zien hoelang het nog duurde tot het eindelijk Kerst zou zijn.
Migranten
De gewoonte om tijdens Advent vier kaarsen te branden, komt dus van oorsprong uit de Lutherse Kerk. Na de Reformatie werd het lutheranisme een belangrijke kerkelijke stroming in Noord-Europa. Ook in Nederland ontstond een aantal lutherse gemeenten. Die telden destijds vooral migranten: vluchtelingen uit Antwerpen en handelaren uit Duitsland en Scandinavië, waar het lutheranisme populairder was dan het calvinisme. In 2004 is de Evangelisch-Lutherse Kerk in ons land opgegaan in de Protestantse Kerk in Nederland.

Licht van de wereld
Vandaag de dag maken veel protestantse kerken gebruik van een adventskrans, maar een veel kleinere uitvoering dan het origineel: vier kaarsen op een (rond) onderstel, vaak versiert met dennengroen en eventueel kerstdecoraties. Meer dan het aftellen draait het nu om het symboliseren van het Licht van de wereld, dat met Kerst naar de aarde komt.

In onze kerk worden de komende zondagen ook adventskaarsen aangestoken. Ina Hospers en Gerja Vedelaar verzorgen wekelijks het liturgisch stuk tot de Kerst. Ook steekt de ouderling van dienst de adventskaars aan met de bijbehorende tekst.

Janny Bunschoten

…Bloemengroet
7 Nov. Ab Simmelink
14 Nov. Wim Keur
21 Nov. Richard en Marry Schaeffer
28. Nov. Arie en Daniëlle v. d. Sar

…70+ jarigen december
04-12 J.M. ten Napel
14-12 J.A Janse
16-12 P.G. van der Sar
24-12 J.K. Doornbos

Huwelijksjubileum
19-12 dhr. en mevr. S. van der Meer- J. Dekkers 12,5 jaar getrouwd

…Collectes

Diaconie
zondag 3 okt. € 50,10 Kerk en Israël
zondag 10 okt. € 45,00 JOP
zondag 17 okt. € 67,30 Werelddiaconaat
zondag 24 okt. € 47,20 Diaconie
zondag 31 okt. € 58,70 ISEE

Kerk
zondag 3 okt. € 48,30
zondag 11 okt. € 47,50
zondag 18 okt. € 69,60
zondag 25 okt. € 47,90
zondag 1 okt. € 49,60

…Kerstavond 24 december 2021
Ook dit jaar is er geen bijeenkomst op kerstavond in onze kerk. Het is jaren de gewoonte dat de viering op kerstavond een dorpsgebeuren is.
Door de Corona mogen wij in onze kerk maar 70 mensen toelaten. Het bij de deur zeggen dat je er niet meer in mag omdat het aantal bereikt is, vindt de kerkenraad geen optie en heeft besloten de dienst van Kerstavond te annuleren.

Janny Bunschoten

… Coronaregels voor de kerk
Allereerst wil ik de bezoekers aan onze kerk complimenteren dat ze zich zo goed aan de regels houden. Het loopt soepel en iedereen houdt zich eraan.
We houden als kerkenraad de adviezen in het kader van de Coronaregels voor de kerken van de PKN nauwkeurig in de gaten wat wel en niet kan.
Op het moment van dit schrijven is het nog niet duidelijk wat 3 december zal worden wat betreft nieuwe maatregelen in het kader van Corona.
Het kan zijn dat we het zingen weer over moeten laten aan de zanggroep en gebruik maken van de liederen die op de beamer worden gepresenteerd.
Dat geldt ook voor het koffiedrinken na de kerkdienst.

Janny Bunschoten

… Koffiedrinken
We hopen dat we 1e Kerstdag na de dienst een kopje koffie kunnen drinken in de kerkzaal en dat we dat we elkaar op 2 januari Nieuwjaar kunnen wensen op de Corona wijze.

Janny Bunschoten

 

…Persoonlijke gedachten

Inmiddels ben ik al een half jaar verbonden aan onze gemeente in Nagele. Tijd voor een korte impressie. Vooropgesteld: ik voel mij goed thuis in de Noordoostpolder. De contacten die wij inmiddels hebben opgebouwd, ervaar ik als kostbaar en goed. Van harte hoop ik de gemeente steeds beter te leren kennen.

Eén van de dingen die wat lastiger zijn, is de beschikbare werktijd. Maar dat wisten wij van tevoren. Hoe lukt het, om zo goed mogelijk invulling te geven aan de beschikbare werktijd? Om deze reden ben ik Wieke van der Sar zeer erkentelijk, dat zij voor mij de bezoeken inplant. Dat scheelt mij veel tijd, die dan gebruikt kan worden voor de gemeente.

Een ander punt is, dat ik niet in de gemeente woon. Het bezwaar daarvan is, dat ik minder deel uitmaak van het leven in het dorp. Daardoor mis ik misschien soms ook dingen die in het dorp spelen. Gelukkig kan ik wel in de kerk terecht. Op een vast moment in de week ben ik in de kerk te vinden. Soms komt er iemand langs om iets te bespreken. Als dat niet zo is, ben ik meestal bezig met andere werkzaamheden, zoals het voorbereiden van de dienst van zondag. Mocht u zomaar even willen binnenlopen, bent u van harte welkom! Maar een afspraak maken dat ik bij u thuis langskom, kan natuurlijk ook altijd. Dat mag via Wieke van der Sar, maar het kan ook rechtstreeks met mij.

Voor de komende tijd hoop ik de volle breedte van de gemeente beter te leren kennen. Dat kan via persoonlijke contacten. Maar misschien zijn er wel andere manieren ook. Ik denk bijvoorbeeld aan thema-avonden. Een avond of een aantal bijeenkomsten rond een onderwerp dat bij u leeft. Heel graag kom ik ook contact met de jongeren in onze gemeente. Maar ook met andere dorpsgenoten. Kortom: ik zou heel graag, voor zover dat mogelijk is, deel uit maken van de samenleving in Nagele. Wanneer u ideeën of tips hebt, laat het alstublieft weten. Van harte hoop ik, dat de onderlinge band in de kerk en in ons dorp alleen maar sterker wordt.

Wat de kerk betreft: ik hoop ook van harte dat het geloof in Jezus Christus steeds centraal blijft staan. Wij vieren op dit moment zijn komst naar deze wereld. Jozef en Maria waren in die tijd mensen, die niet in tel waren. Uit Nazareth werd niets goeds verwacht. En Bethlehem was vergane glorie. Toch werd in Bethlehem onze Verlosser geboren. Zijn weg was de weg van zelfopoffering en van lijden. Maar zo heeft Hij wel verlossing gebracht.
Als ik dan kijk naar de wereld van vandaag, dan zie ik wat dat betekent: mensen die elkaar liefhebben. Die in Jezus’ naam met elkaar verbonden zijn. Dat heeft wereldwijde betekenis! Heel veel mensen worden door de liefde van Jezus geïnspireerd om ook lief te hebben en te dienen. Jezus is ons voorgegaan op de weg van het leven. Ik hoop van harte dat wij deze Jezus mogen kennen en Hem willen volgen. Dat wij mogen leven in vertrouwen op Jezus, dat in zijn naam onze toekomst zeker is. In dit leven en in eeuwigheid. Al heel veel mensen hebben uit dit geloof heel veel kracht geput. Dat wens ik jullie en u allemaal toe!

Graag tot ziens,
verbonden in Christus,
ds. Taede Deelstra

Mede namens Janneke wens ik jullie allen een gezegende advents- en kersttijd toe.

…Het College van Kerkrentmeesters.
Vanuit het College zijn de volgende zaken aan de orde.
Als eerste willen we Anita Kuipers bedanken voor haar inzet binnen het college. Meer dan 6 jaar heeft zij energie in het beheer en div zaken van onze kerk behartigd. Daar zijn wij Anita dankbaar voor. Met haar vertrek uit de commissie hebben we wel weer een prachtige en interessante vacature. We vinden het daarom helemaal niet vreemd als U zich aanmeld voor deze functie. Wilt u er meer over weten ? laat het ons weten . Omdat ons kerkgebouw een rijksmonument is , mogen we weer een beroep doen op de daarbij behorende subsidie. Het onderhoud aan onze kerk wordt dan voor 60 % betaald vanuit Monumentenzorg. Op dit moment zijn we aan het uitzoeken wat voor onderhoud er tot 2028 gepland kan of moet worden. Er zijn deze maand een tweetal ramen in de vergaderzaal vervangen omdat de bestaande ramen “lek” waren. Ook worden de schuifdeuren van de kasten in de hal voorzien van nieuwe rollen zodat iedereen zonder extra kracht deze deuren kunnen open en dicht schuiven. Het verfwerk in de hal is ook aan een upgrading toe, waar we binnenkort aan gaan beginnen. Verder wordt er bekeken of we in de kerk kunnen overgaan naar LED verlichting , om zo ook aanzienlijk minder energie nodig te gebruiken. U bent weer even op de hoogte, en als U vragen heeft, laat het ons weten.
Namens het college,
Kees van der Sar.

…Liturgisch schikken Laatste Zondag Kerkelijk Jaar, Advent en Kerst
LZKJ:
De schikking bestaat uit een cirkel van bloemen en kaarsen.
De kleuren lopen van paars, rose naar wit.
Het vertelt van de levensreis in verschillende etappes.
De cirkel van het aardse leven,
dat overgaat in Gods licht.

Gedenk de mens
die sterft
in het licht
van de Levende.
Hij is in liefde
geborgen
bij de Eeuwige

Advent en Kerst 2021:
‘In een ander Licht’ is dit jaar het thema. Het komt naar voren in de schikking door de stralen van de opkomende zon. Met de geboorte van Jezus gaf God ons Licht in het donker. Met Zijn komst als kind naar onze aarde komt de toekomst ons al tegemoet. De vaste grond voor een goede afloop is door Jezus gelegd. Dat werpt een ander licht op ons leven. In dat vertrouwen mogen we toeleven naar Kerst en laten zien dat we leven vanuit de hoop op een beter leven!
1e Advent: gedroogde grassen, als stralen van de zon
– Morgenlicht – vol verwachting!
2e Advent: Johannes doopte met Levend water in het morgenlicht
Vol van verwachting!
3e Advent: deel met elkaar het brood, het leven in het volle Licht!
4e Advent: verborgen in de bol, groeiend naar het Licht,
Nieuw leven, gezegende toekomst

Kerst: Stralend Licht
De nieuwe dag begint met sterren in de nacht.
Wij wensen u allemaal fijne Kerstdagen!
Gerja Vedelaar en Ina Hospers

…Nieuwe Bijbelvertaling 2021

Op 13 oktober kwam de herziening van de Nieuwe Bijbelvertaling uit, de NBV 21. Een dag later had ik zelf deze Bijbel ook in huis. Ik ben er heel blij mee. Janneke en ik proberen elke dag een gedeelte samen uit de Bijbel te lezen. Eén van ons leest voor uit de Nieuwe Bijbelvertaling die wij sinds 2004 gebruiken, de ander leest mij uit de NBV21. Wat ons opvalt is, dat de beide edities zonder problemen naast elkaar gebruikt kunnen worden. De vertaling van 2021 is in principe dezelfde als die van 2004. Maar er zijn wel heel veel verbeteringen aangebracht. Elke keer als wij samen uit de Bijbel lezen, komen wij meestal één of twee verschillen tegen. Vaak gaat het om een woord, soms wordt een zin anders geformuleerd. Kortom: geen grote verschillen.
Je kunt je afvragen: was het dan zo belangrijk dat er een nieuwe versie van deze Bijbelvertaling kwam? Mijn mening is: Ja, zonder meer. Alle veranderingen zijn wel verbeteringen. De verandering die de meeste aandacht heeft gehad, is denk ik de ‘eerbiedshoofdletter’. Woorden als: ‘ik’ en ‘hij’ worden in de NBV21 met een hoofdletter geschreven, als deze woorden over God of over Jezus gaan: ‘Ik’ en ‘Hij’.
Daarnaast zijn nog ongeveer 12000 veranderingen in de vertaling. Dat klink heel veel. Maar bedenk wel, dat de Bijbel een heel dik boek is. Wie elke dag één hoofdstuk uit de Bijbel leest, heeft ongeveer drie jaar werk om de hele Bijbel uit te lezen. Als je het zo bekijkt, zijn 12000 veranderingen niet eens heel veel.
Waarom spreekt de NBV21 mij vooral aan? Ik noem een paar punten:
• Elk vers is opnieuw getoetst aan de brontekst. Daardoor is de vertaling meer consequent geworden: je kunt teksten die met elkaar te maken hebben makkelijker met elkaar verbinden. De vertaling is hierdoor meer nauwkeurig geworden.
• De NBV21 is breed gedragen. Wetenschappers met verschillende kerkelijke achtergronden hebben meegewerkt. Duizenden reacties op de NBV uit de breedte van de kerk zijn meegewogen. Dit maakt, dat de NBV21 ook wetenschappelijk nog sterker is geworden.
• Wat ook voor de NBV al gold, is dat de leesbaarheid goed is. Het ging er bij de NBV niet alleen om dat de brontekst zo letterlijk mogelijk vertaald werd, het ging er ook om dat de tekst goed leesbaar zou zijn. En ook geschikt om voor te lezen. Bij de vertaling is steeds rekening gehouden met het genre, de stijl en de tekstkenmerken van de brontekst.
Er zijn veel vertalingen van de Bijbel in het Nederlands beschikbaar. Ik denk bijvoorbeeld aan de Statenvertaling, de Herziene Statenvertaling, de Willibrord vertaling en de Naardense Bijbel, om maar een aantal van de beste vertalingen van dit moment te noemen. Ze hebben allemaal hun eigen sterke punten. De NBV21 blinkt uit in stijl en taalgebruik. Omdat het ook in wetenschappelijk opzicht hoort bij de beste vertalingen en heel breed wordt gedragen, ben ik blij dat wij deze Bijbelvertaling in onze kerk gebruiken.

Was de herziening nodig? Ik vergelijk het met een update. Het programma waarmee ik deze tekst schrijf, is niet meer dezelfde versie als van tien jaar geleden. En ook de apps op mijn smartphone krijgen regelmatig een update. Daardoor functioneren ze beter. De NBV21 is een fantastische update van de Nieuwe Bijbelvertaling. Ik ben er blij mee.

Wie meer wil weten over de NBV21, kan onder anderen hier terecht: https://nbv21.nl/

ds. Taede Deelstra

…Bijbelleesrooster December
Maandag 6 december Maleachi 3:13-18
Dinsdag 7 december Maleachi 3:19-24
woensdag 8 december Psalm 28
donderdag 9 december Sefanja 3:1-13
vrijdag 10 december Sefanja 3:14-20
zaterdag 11 december Psalm 72
zondag 12 december Jesaja 5:1-7
maandag 13 december Jesaja 5:8-19
dinsdag 14 december Jesaja 5:20-30
woensdag 15 december Jesaja 6:1-12
donderdag 16 december Jesaja 7:1-9
vrijdag 17 december Jesaja 7:10-17
zaterdag 18 december Jesaja 7:18-25
zondag 19 december Lucas 1:57-66
maandag 20 december Lucas 1:67-80
dinsdag 21 december Jesaja 8:1-10
woensdag 22 december Jesaja 8:11-23
donderdag 23 december Jesaja 9:1-6
vrijdag 24 december Lucas 2:1-20
zaterdag 25 december Johannes 1:1-18
zondag 26 december Psalm 98
maandag 27 december Romeinen 15:14-21
dinsdag 28 december Romeinen 15:22-33
woensdag 29 december Romeinen 16:1-16
donderdag 30 december Romeinen 16:17-27
vrijdag 31 december Psalm 121

…Kerkdiensten
Zondag 12 december 2021 9.30 uur
3e Advent
Ds. Oberink (Urk)
Eerste collecte: Binnenlandsdiaconaat
Een stabiel thuis voor kinderen
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in hun jonge leven al té veel mee. In De Glind, een klein dorpje in het midden van Nederland, kunnen
120 van deze getraumatiseerde
en kwetsbare kinderen wonen
en werken aan hun toekomst. In
jeugddorp De Glind gelooft men
sterk in de helende kracht van
een stabiel gezinsleven. Verspreid
over het verder heel gewone
dorp staan 28 gezinshuizen waar
deze kinderen een veilig thuis vinden
Tweede collecte: Kerk

Zondag 19 december 2021 9.30 uur
4e Advent
Ds. K. van der Kamp (Kampen)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
Zaterdag 25 december 2021 9.30 uur
1e Kerstdag
Ds. Thea de Ruijter (Dronten)
Eerste collecte: Kinderen in de knel
Kom op voor kinderen in de knel
Opgroeien met geweld, in armoede of zonder ouders. Miljoenen kinderen op deze wereld hebben geen veilig thuis,
geen schouder om op uit te huilen
en niemand die hen beschermt.
Kerk in Actie komt voor hen op en juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. Doe daarom mee met onze kerstcollecte!

Zondag 26 december 2021 9.30 uur
2e kerstdag
Ds. Eveline van Staalduine (Nijbroek)
Eerste collecte: ISEE
Visserijvrouwen rond Lake Tana
Rond Lake Tana zijn in de gemeenschappen overwegend arme vrouwen betrokken bij de verwerking van en handel in vis na de aanvoer. De leefomstandigheden van deze vrouwen zijn niet goed, ze zijn arm, werken veel en hard, maar worden er niet beter van. Met het project worden de omstandigheden waarin deze vrouwen werken verbeterd, en wordt door het verbeteren van de verwerkingsmethoden en de hygiënische omstandigheden de kwaliteit van het product verbeterd. Dit levert een hogere opbrengst op. Het effect is dat niet alleen de arbeidsomstandigheden, maar daarmee ook de leefomstandigheden van de vrouwen en hun families verbetert. Het project leidt tot verbeteringen in de voedselketen en levert door een hogere productiviteit ook meer arbeid voor jongeren op.
Tweede collecte: Kerk

Vrijdag 31 december 2021 19.30 uur
Oudejaarsdag
Ds. Teade Deelstra (Opeinde)
Eerste collecte: Eigen gemeente
Tweede collecte: Kerk

Zondag 2 januari 2022 9.30 uur
Guus Doorn (Oldemarkt)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Giften kunnen worden overgemaakt onder vermelding van de datum van de collecte aan: Kerk protestantse gemeente nagele
Nl87 RABO 0114281173

De collectes zullen 50/50 verdeeld worden over de doelen.

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, vijfentwintigste jaargang, nr 4, december 2021, totaal nummer 267
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor januari 2022 ligt 2 januari in de kerk. De kopij kan tot zondag 26 december 19.00 uur ingeleverd worden.
Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Predikant: Ds. T.Deelstra
Tel: 0619489103.
email: tdeelstra@hotmail.com.
Voorzitter: Janny Bunschoten tel: 0527-652304 email bunja@home.nl
Scriba: Marianne Leune, tel: 0527- 652486
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Coördinator Pastoraat: Wieke van der Sar
Tel :0527652620/0625463896,
email vandersapw@gmail.com
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl
Tel. nr. kerk: 0527-652571