Kerknieuws november 2021

God,

Fluiter het tot mij;
in de stilte van de dag,
in het piekeren in de nacht,
in de stappen die ik zet,
dat U met mij op weg bent.

Fluister het mij in,
als de twijfel mij overvalt,
als cynisme mijn geloof verjaagt,
als alles zinloos lijkt,
dat U mij niet loslaat.

Fluister tot mij,
vriendelijk en beslist,
dat U de vaste grond wilt zijn onder mijn voeten,
als daglicht om mij heen zult zijn,
de toekomst die mijn vertrouwen wenkt.

Amen

Bloemengroet
3 okt. Ali en Riekelt de Munnik
10 okt. mw. Gerri Janse
17 okt. dhr. Herman Horsman
26 okt. Peter en Julia Geluk
31 okt. mw. Marijke Lindemulder

.70+ jarigen november
11-11 F. van Bekkum-van Ingen
17-11 J. de Jonge
24-11 J.L.D. Withaar-Donker
28-11 P.J. de Rijke

.Mutaties
Uitgeschreven:
L.M. Schelling

Collectes

Diaconie
zondag 4 juli € 46,65 Binnenlands Diaconaat
zondag 11 juli € 62,85 Diaconie
zondag 18 juli € 48,65 Diaconie
zondag 25 juli € 59,15 ISEE
zondag 1 aug. € 157,40 Noodhulp
zondag 8 aug. € 42,90 Diaconie
zondag 15 aug. € 54,60 Zending
zondag 22 aug. € 66,30 Voedselbank
zondag 29 aug. € 48,00 ISEE
zondag 5 sept. € 84,10 Diaconie
zondag 12 sept. € 60,40 Missionair
zondag 19 sept. € 49,30 Zending
zondag 26 sept. € 94,90 ISEE

Kerk
zondag 4 juli € 49,45
zondag 11 juli € 48,35
zondag 18 juli € 56,35
zondag 25 juli € 56,15
zondag 1 aug. € 44,40
zondag 8 aug. € 38,20
zondag 15 aug. € 55,20
zondag 22 aug. € 56,00
zondag 29 aug. € 59,80
zondag 5 sept. € 82,50
zondag 12 sept. € 56,40
zondag 19 sept. € 47,30
zondag 26 sept. € 94,20

…Laatste zondag van het kerkelijk jaar op 21 november 2021
Op die zondag hopen wij onze overleden gemeenteleden te herdenken van de periode van 22 november 2020 – 21 november 2021.
Door de Corona heeft de Commissie Bijzondere Diensten het protocol moeten aanpassen.
Sommige onderdelen van de dienst van gedenken worden anders uitgevoerd, omdat er in de kerkzaal zo min mogelijk gelopen mag worden.
De gemeenteleden, die dat willen mogen een waxinelichtje pakken, bij het lid van de CBD die met de lichtjes naast de tafel van de beamer staat. Men loopt naar voren om het lichtje daar aan te steken en neer te zetten op de schaal van de een van de twee statafels.
Bij iedere tafel staat een lid van de CBD met een brandende kaars die is aangestoken aan de Paaskaars.
Voor iedere overledene ligt op de liturgische tafel een kaars met het steentje.
Bij de paaskaars staan de rozen met een naamkaartje van de overledene.
Naast de overledenen is er ook een roos in de vaas voor diegenen die zijn overleden, maar wiens naam vandaag niet wordt genoemd.
Een lid van de CBD steekt met een lange kaars, aangestoken aan de Paaskaars,
de gedachteniskaars aan als de voorganger de naam van de overledene noemt.

…Koffiedrinken
Op 14 en 21 november drinken we na de dienst koffie in de kerkzaal.

Janny Bunschoten

Bedankt
Wij willen iedereen bedanken die na de operatie van Geert aan ons gedacht heeft door een kaart, een telefoontje of een bezoekje.
Het meeleven van zoveel mensen uit onze gemeente heeft ons goed gedaan!

Geert en Gerja Vedelaar

…Bijbelleesrooster November

Maandag 8 november Johannes 10:11-21
Dinsdag 9 november Psalm 65
Woensdag 10 november Marcus 11:27-33
Donderdag 11 november Marcus 12:1-12
Vrijdag 12 november Marcus 12:13-27
Zaterdag 13 november Marcus 12:28-37
Zondag 14 november Marcus 12:38–13:2
Maandag 15 november Genesis 18:1-15
Dinsdag 16 november Genesis 18:16-33
Woensdag 17 november Genesis 19:1-14
Donderdag 18 november Genesis 19:15-29
Vrijdag 19 november Genesis 19:30-38
Zaterdag 20 november Johannes 10:22-30
Zondag 21 november Johannes 10:31-42
Maandag 22 november Marcus 13:3-13
Dinsdag 23 november Marcus 13:14-23
Woensdag 24 november Marcus 13:24-37
Donderdag 25 november Sefanja 1:1-13
Vrijdag 26 november Sefanja 1:14–2:3
Zaterdag 27 november Sefanja 2:4-15
Zondag 28 november Lucas 1:1-25
Maandag 29 november Lucas 1:26-38
Dinsdag 30 november Lucas 1:39-56
Woensdag 1 december Maleachi 1:1-9
Donderdag 2 december Maleachi 1:10–2:9
Vrijdag 3 december Maleachi 2:10-16
Zaterdag 4 december Maleachi 2:17-3:5
Zondag 5 december Maleachi 3:6-12

…Kerkdiensten

Zondag 14 november 2021 9.30 uur
Heilig Avondmaal
Ds. Mariska van Beusichem (Hattem)
Eerste collecte: Voedselbank
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de diegene die het financieel echt even niet redden door ze tijdelijk te voorzien van voedselhulp. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 21 november 2021 9.30 uur
Laatste zondag van het kerkelijk jaar
Ds. Conny Aalbersberg (Emmeloord)
Eerste collecte: Pastoraat – Omzien naar elkaar
Een luisterend oor, een vriendelijk woord, een arm om de schouder. Oog hebben voor mensen binnen en buiten de kerk is een belangrijk onderdeel van gemeente zijn. De Protestantse Kerk in Nederland
stimuleert gemeenten in hun pastorale taak, onder andere door het steunen van gedachtenismomenten waarbij de kerk ruimte biedt aan alle wijk- of dorpsbewoners die in het afgelopen jaar te maken hebben gehad met verlies en rouw. De kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde ten voeten uit
Tweede collecte: Kerk

Zondag 28 november 2021 9.30 uur
1e Advent
Ds. T. Deelstra (Opeinde)
Eerste collecte: ISEE
Visserijvrouwen rond Lake Tana.
Rond Lake Tana zijn in de gemeenschappen overwegend arme vrouwen betrokken bij de verwerking van en handel in vis na de aanvoer. De leefomstandigheden van deze vrouwen zijn niet goed, ze zijn arm, werken veel en hard, maar worden er niet beter van. Met het project worden de omstandigheden waarin deze vrouwen werken verbeterd, en wordt door het verbeteren van de verwerkingsmethoden en de hygiënische omstandigheden de kwaliteit van het product verbeterd. Dit levert een hogere opbrengst op. Het effect is dat niet alleen de arbeidsomstandigheden, maar daarmee ook de leefomstandigheden van de vrouwen en hun families verbetert. Het project leidt tot verbeteringen in de voedselketen en levert door een hogere productiviteit ook meer arbeid voor jongeren op.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 5 december 2021 9.30 uur
2e Advent
Ds. H.J. van Maanen IJsselmuiden
Eerste collecte: Zending
Rwanda
Opvang en scholing van kwetsbare kinderen. Na de genocide in Rwanda in 1994 bleven veel kinderen als wees achter. ‘Mama Rose’ richtte een organisatie op die voor deze kinderen een nieuwe familie zocht. Tegenwoordig helpen ‘mama Rose’
en haar team kwetsbare kinderen, zoals kinderen die hun ouders aan aids zijn kwijtgeraakt of die zelf besmet zijn. Ze regelen opvanggezinnen en helpen de kinderen met persoonlijke begeleiding, een zorgverzekering, medicijnen en onderwijs. Ook geven ze voorlichting over HIV/aids op scholen en in kerken.
Tweede collecte: Kerk

Giften kunnen worden overgemaakt onder vermelding van de datum van de collecte aan: Kerk protestantse gemeente nagele
Nl87 RABO 0114281173

De collectes zullen 50/50 verdeeld worden over de doelen.

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, vijfentwintigste jaargang, nummer 3, november 2021, totaal nummer 266
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor november ligt 5 december in de kerk. De kopij kan tot zondag 28 november 19.00 uur ingeleverd worden.
Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Predikant: Ds. T.Deelstra
Tel: 0619489103.
email: tdeelstra@hotmail.com.
Voorzitter: Janny Bunschoten tel: 0527-652304 email bunja@home.nl
Scriba: Marianne Leune, tel: 0527- 652486
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Coördinator Pastoraat: Wieke van der Sar
Tel :0527652620/0625463896,
email vandersapw@gmail.com
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl
Tel. nr. kerk: 0527-652571