kerknieuws oktober 2021

Leven als de bomen,
trouw en aardsgezind
bij het water wonen,
leven van de wind,
Hemelhoog geloven,
leven uit één stuk
ademnood te boven,
onverdeeld geluk.

Leven als de bomen,
God heeft hen geplant,
leven om te loven,
leven uit Gods hand.
Op de lente hopen,
weten van de herfst,
dromen van de zomer,
leven dat niet sterft.

Toevlucht voor de vogels,
schaduw, onderdak,
huis van mededogen,
liefdewijd vertakt.
Leven als de bomen,
zingen voor je God,
levenslang geloven,
vaste voet aan grond.

(Louis van Dijk/Hans Bouma)

… Om te beginnen
In het boekje zeep en soda.
Las ik dit stukje .
Het raakte mij en dat wil ik graag met u delen .
God
Het fenomeen, voicemail, is niet meer weg te denken uit onze moderne samenleving.
Maar heeft u zich wel eens afgevraagd wat er zou gebeuren als God opeens voicemail zou nemen ? Stelt u zich voordat u dit hoort als u gaat bidden:
Dank u wel dat u ‘Het huis van mijn Vader ‘ belt.
Kies een van de volgende opties:
Heeft u een verzoek, toets1
Wilt u dankzeggen, toets 2
Heeft u klachten, toets 3
Wilt u iets anders vragen of opmerken, toets 4. Stel dat God dit vaste excuus zou gebruiken: Al onze engelen zijn op het moment bezig andere heiligen te helpen. Uw gebed is echter belangrijk voor ons en zal verhoord worden zodra u aan de beurt bent; blijf dus alstublieft aan de lijn. Wellicht gevolgd door ….
Wilt u spreken met :
Gabriel, toets 1
Michael, toets 2
Voor een overzicht van de andere engelen, toets 3. Wilt u koning David een psalm horen zingen terwijl u wacht, toets 4.
Om te weten hoeveel woningen in de hemel nog beschikbaar zijn, toets J-O-H-A-N-N-E-S 14-2 in.
Voor reserveringen in ‘Het huis van mijn Vader’, voer J-O-H-A-N-N-E-S in a.u.b, gevolgd door 3-16.
Voor antwoorden op prangende vragen over dinosauriërs, de leeftijd van de aarde en waar de ark van Noach is gebleven, gelieve wachten tot u hier bent.
Of anders:
Uit onze gegevens blijkt dat u vandaag al een keer heeft gebeden.
Wilt u zo vriendelijk zijn om op te hangen en het morgen nog eens te proberen, zodat ook anderen een kans krijgen ?
Het kantoor is gedurende het weekeinde gesloten in verband met een religieuze feestdag.
Gelieve maandagochtend na half tien weer te bidden.
Heeft u dringend hulp nodig tijdens de sluitingsuren, neem dan contact op met uw plaatselijke predikant.
DANK GOD (vandaag) DAT HIJ GEEN VOICEMAIL HEEFT EN DAT HIJ ALTIJD LUISTERT ALS WIJ BIDDEN; DIT VERANDERT NOOIT !

Jeanet Lamse

…Bloemengroet
5 sept.Roely Geluk
12 sept.Geert Vedelaar
19 sept.Jane Henry
26 sept. Marian Sijtsma

…70+ jarigen oktober
14-10 M. de Vogel
20-10 H. de Jonge
27-10 W. Nijmeijer-Smit
28-10 G.E. Mastebroek-Dieterman

…Kerkdiensten
Er is extra overleg met de kerkenraad geweest over de nieuwe Coronaregels, die op 25 september inwerking treden en er is o.a. besloten het zingen weer in te voeren op 3 oktober.
De reden dat het zingen niet op 26 september wordt ingevoerd komt door de organistenjubileumdienst van 50 jaar van Marian Sijtsma. De laatste weken heeft de vergrote zanggroep diverse liederen geoefend voor dit jubileum.
De leden van de kerk hebben vrije toegang. Er wordt niet gecontroleerd of een kerkganger wel of niet ingeënt is.
Er wordt verwacht als u verkouden bent of andere verschijnselen heeft niet naar de kerk te komen.
De registratie bij binnenkomst is ook niet meer nodig, maar wel houden we gepaste afstand van 1.50 meter.
De garderobe blijft nog gesloten. Het collecteren blijft zoals het nu is.
Onze kerkzaal mag circa 50-70 personen ontvangen. De ventilatie geschiedt door het openen van de achterste bovenramen.
De CVK controleert de ventilatoren die voor in de kerk in het liturgisch centrum hangen.
Het groeten van de voorganger bij het begin en einde van de dienst door de ouderling van dienst blijft hetzelfde. Ook het groeten van de voorganger, de dienstdoende ouderling en diaken gebeurt bij het naar huis gaan zoals het tot op heden gaat.
Als er koffiedrinken is, gebeurt dat in de kerkzaal.

…Koffiedrinken
Op zondag 10 en 24 oktober drinken we na de dienst koffie in de kerkzaal.

Janny Bunschoten

…Nieuws van het Morgengebed.
Al een aantal jaren verzorgt een groep gemeente-leden het Morgengebed. We doen dit 2x per jaar: in het voorjaar in maart, als de klok weer een uur vooruit gaat en in het najaar in oktober, als de klok weer een uur achteruit gezet wordt.
De groep bestaat momenteel uit: Wieke van der Sar, Joke Geluk, Ineke Bolijn, Marijke Lindemulder, Roely Geluk en Ina Hospers.
Als nieuw lid verwelkomen we Jelle Bakker. Hij komt ons team versterken. Fijn Jelle, dat je mee gaat doen, welkom!
Tevens nemen we afscheid van Marijke Lindemulder. Zij heeft aangegeven te willen stoppen.
Marijke, je hebt het heel wat jaren gedaan. Hiervoor willen we je heel hartelijk bedanken! We zullen je inzet, je kennis en kunde node missen…..
Als groep vinden we het fijn om te weten, dat we gesteund worden door de gemeente. Dit voelt goed. We doen het samen, met elkaar!
Een hartelijke groet van de morgengebed-groep

…50 jaar organist.
26 september: Ik kom de kerk binnen, we moeten immers weer even inzingen vanaf 8.45 uur met de 4 zangers. Maar Piet stond al in de hal en zei: “Gefeliciteerd met je jubileum”, jij hebt vandaag geen dienst hoor, ik neem het over, zet je koffertje hier maar neer! En toen de “jubileumcommissie” : “Hoho, niks inzingen, hier komen jij (en Willem ook), naar de consistorie en stel vooral geen vragen, laat het maar over je heen komen”. Zo begon deze ochtend: ik werd overvallen, was flabberquested, wat gebeurt hier, ik wist helemaal van niets. Onder het genot van een kopje koffie kwam ik weer wat bij en werd mij het e.e.a. duidelijk. Ik moest rustig wachten totdat de dienst begon. Gerlof kwam binnen, zelfs hij zat in het complot en evenals de zanggroep had ook hij al de nodige voorpret gehad met deze en gene om de dienst voor te bereiden. Hij had mij zelfs een nep-liturgie gestuurd (bleek nu) en Piet had de juiste liturgie ontvangen! En ik had de dienst dus onnodig voorbereid. Hoe konden jullie mij toch zo in de maling nemen? En zoals Janny al zei: ik heb me in allerlei
bochten moeten wringen om niets uit te laten lekken! Nou, dat is 100% gelukt!
De dienst begon en toen we de kerkzaal binnen kwamen met predikant en kerkenraad, klonk het lied, gezongen door mijn vertrouwde zanggroep: “Dit huis is een huis waar de deur open staat…..”
En het beloofde een feestelijke dienst te worden. Vandaag werd stilgestaan bij het feit dat ik 50 jaar geleden als organist begonnen ben, hier in Nagele.
Gerlof had voor deze dienst het thema: “Houd de lofzang gaande” gekozen. Hoe toepasselijk en prachtig verwoord in de verkondiging. Niet alleen de verkondiging, ook de liederen voor deze dienst waren zeer zorgvuldig gekozen en, hoe kan het ook anders, 2 liederen erin van Taizé. Dit alles vertolkt door Wieke, Willy, Geke, Sytze, Jaap, Wim, Adri, Joke, Ineke en
Annie. Wat fijn dat jullie, juist op deze dag, hier met z’n allen mochten zingen. Onder
muzikale leiding van Piet, er is heel wat tijd in gestoken, heb ik inmiddels gehoord.
Zo ook de liederen na de dienst, en ik heb me laten influisteren dat de teksten hiervan door Wim Boogaard zijn gemaakt. *(zie hieronder)
Piet en Leon met orgel en trompet op de melodie van “Dit is uw orgel Heer….”
Alles is er in gezegd en zo typerend weergegeven, dank jullie wel!
En dan de oorkonde, de gouden speld met nu een briljantje erin. Kees, die mij weer mocht toespreken evenals 10 jaar geleden.
Het ontroerende lied: “God zal met je meegaan…”
De map met daarin A4tjes van jullie, lieve gemeente van Nagele, met warme, ontroerende, hartelijke en persoonlijke woorden, veelkleurige creativiteit in felicitaties, op welke manier dan ook. Hartverwarmend en een heel mooie herinnering aan dit jubileum. Dank daarvoor.
De aankleding van de kerk, zelfs bij het orgel, de 50 rozen in haar veelkleurigheid, het bloemstuk in het raamwerk met de “bladmuziek”, de notenbalk van hout met de viooltjes, hoe bedenk je het Piet, het krijgt een mooi plekje aan de buitenmuur, het filmpje van onze dochter Ellen uit Australië en de aanwezigheid van familieleden.
Dank aan allen die betrokken waren bij de voorbereiding van deze jubileumdienst, in welke vorm dan ook. Een fantastische dienst met een gouden randje, om nooit meer te vergeten.
En wat was het fijn te horen dat we m.i.v. 3 oktober weer met elkaar mogen zingen. “Laat ons met elkander zingen, bidden, loven de Heer. Dat voelt en is bijzonder na 1 ½ jaar. Toen we onlangs het slotlied èn het Amen voor het eerst weer met elkaar mochten zingen, deelden Marjan vd Sar en ik na de dienst hetzelfde gevoel: “dit deed wat met me, ik kreeg een brok in mijn keel”.

En om de woorden van Gerlof te gebruiken: “Laten we, ook hier in Nagele, de lofzang
gaande houden”.
Ik verheug me er op de komende tijd, samen met mijn medeorganisten
Hessel, Johan en Piet, u weer mee te nemen in de gemeentezang.
Ik eindig met de volgende woorden:
“Muziek maakt stilte hoorbaar
en eeuwigheid ervaarbaar.
In musiceren
zijn tijd en eeuwigheid
met elkaar Verbonden”. (Anselm Grün)

Een hartelijke groet,
Marian Sijtsma

*Wijze: mijn gebed

Wij zijn met jouw talent best wel verwend
Al vijftig jaren lang leid jij ’t gezang
Hervormd Gereformeerd nu PKN
Klinkt er taizemuziek of het a-men
En ook bij trouw of rouw jij bent gewend
Te spelen wat men vroeg of zelf wel kent
Met kerk- en schooldienst ja jij was erbij
Ook Pinkster Paas of Kerst heb jij geen vrij

Van Hessel, Jo-han en dan nu met Piet
Krijgt de gemeente steun bij ’t kerkelied
Een wijs goed ingezet bij elk couplet
Voor goede samenzang is ’t van belang

Het samen zingen kon een tijd lang niet
Een luist’rend oor alleen bij el-lek lied
Goed dat jij daarvoor ook jouw inzet toont
En elke dienst maar weer een groep vertoont

Muziek en samenzang al eeuwen lang
Bij vreugde en verdriet helpt vaak een lied
Dus daarom wensen wij dat jij jawel
Lang nog ons leid hier met jouw orgelspel

Wijze: Tui amores ignum

Kijk goed hoe je zingen moet
Bassen tenoren laat je toch horen
Zeg sopranen niet zo schel
Luisteren de alten wel
Voorbereiding vergt veel tijd
In vele boeken liederen zoeken
Dan maar kijken hoe het klinkt
Of je groepje het goed zingt
Zijn wij eens niet bij de les
In plaats van leren jou aan ’t frustreren
Nou dan vind je er wat van
Slaat de toetsen driftig an.
Do re mi fa sol en meer
Eerst wat adagio dan weer allegro
Vaak veranderde jouw eis
Waren wij weer van de wijs.

Alsgroepje zijn wij ooit ontstaan,
Een moeilijk lied u aan te leren.
Tenlaatste vragen we nu gauw.
Bouwen wij straks weer op jou.

…Bijbelleesrooster Oktober
Zo. 3 oktober Johannes 8:1-11
Ma. 4 oktober Johannes 8:12-20
Di. 5 oktober Johannes 8:21-36
Wo. 6 oktober Johannes 8:37-47
Do. 7 oktober Johannes 8:48-59
Vr. 8 oktober Jesaja 28:1-13
Za. 9 oktober Jesaja 28:14-22
Zo. 10 oktober Jesaja 28:23-29
Ma. 11 oktober Jesaja 29:1-8
di. 12 oktober Jesaja 29:9-16
wo. 13 oktober Jesaja 29:17-24
do. 14 oktober Marcus 10:1-12
vr. 15 oktober Marcus 10:13-22
za. 16 oktober Marcus 10:23-31
zo. 17 oktober Marcus 10:32-45
ma. 18 oktober Marcus 10:46-52
di. 19 oktober Efeziërs 5:21-33
wo. 20 oktober Efeziërs 6:1-9
do. 21 oktober Efeziërs 6:10-17
vr. 22 oktober Efeziërs 6:18-24
za. 23 oktober Jesaja 30:1-11
zo. 24 oktober Jesaja 30:12-22
ma. 25 oktober Jesaja 30:23-33
di. 26 oktober Jesaja 31:1-9
wo. 27 oktober Jesaja 32:1-8
do. 28 oktober Johannes 9:1-12
vr. 29 oktober Johannes 9:13-23
za. 30 oktober Johannes 9:24-34
zo. 31 oktober Johannes 9:35-41
ma. 1 november Psalm 33
di. 2 november Spreuken 15:1-18
wo. 3 november Spreuken 15:19-33
do. 4 november Jesaja 32:9-20
vr. 5 november Jesaja 33:1-12
za. 6 november Jesaja 33:13-24
zo. 7 november Johannes 10:1-10

…Kerkdiensten
Zondag 3 oktober 2021 9.30 uur
Ds. Ilonka Terlouw (Tollebeek)
Eerste collecte: Israëlzondag collecte
Tweede collecte: Kerk
Zondag 10 oktober 2021 9.30 uur
Ds. J.H. van der Mark (Wolvega)
Eerste collecte: JOP
Geloofsopvoeding door ouders en kerk Samen.
Christelijke ouders vinden het belangrijk om het geloof door te geven aan hun kinderen. Maar hoe doe je dat? En kan de plaatselijke kerk hier een rol bij spelen? Uit gesprekken met ouders blijkt dat zij bij de geloofsopvoeding graag willen samenwerken met de kerk. Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie
van de Protestantse Kerk, helpt kerken daarom om er te zijn voor gezinnen, onder andere door samen na te denken over materialen en over de rol van de
kerkdienst bij geloofsopvoeding
Tweede collecte: Kerk

Zondag 17 oktober 2021 9.30 uur
Ds. Margreet Jongsma (Emmeloord)
Eerste collecte: Werelddiaconaat
Kameroen; Samen werken aan een stabiele toekomst.
In het noorden van Kameroen kunnen boeren maar vier maanden per jaar zaaien en oogsten: alleen in het regenseizoen. Maar door klimaatverandering zijn de regens onvoorspelbaar geworden: soms valt er te weinig, soms juist te veel. Met steun van Kerk in Actie leert de kerk in Kameroen boeren landbouwmethoden
waarmee oogst meer oplevert. Zo kunnen ze ook in droge perioden overleven. De kerk betrekt zowel
christenen als moslims bij haar project. Zo stimuleert ze tegelijkertijd een vreedzame samenleving.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 24 oktober 2021 9.30 uur
Ds. Mariska van Beusichem (Hattum)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 31 oktober 2021 9.30 uur
Morgengebed
Eerste collecte: ISEE
Visserijvrouwen rond Lake Tana
Rond Lake Tana zijn in de gemeenschappen overwegend arme vrouwen betrokken bij de verwerking van en handel in vis na de aanvoer. De leefomstandigheden van deze vrouwen zijn niet goed, ze zijn arm, werken veel en hard, maar worden er niet beter van. Met het project worden de omstandigheden waarin deze vrouwen werken verbeterd, en wordt door het verbeteren van de verwerkingsmethoden en de hygiënische omstandigheden de kwaliteit van het product verbeterd. Dit levert een hogere opbrengst op. Het effect is dat niet alleen de arbeidsomstandigheden, maar daarmee ook de leefomstandigheden van de vrouwen en hun families verbetert. Het project leidt tot verbeteringen in de voedselketen en levert door een hogere productiviteit ook meer arbeid voor jongeren op.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 7 november 2021 9.30 uur
Aandacht voor dankdag
Ds. T. Deelstra (Opeinde)
Eerste collecte: Zending
Guatemala; Sterke en weerbare vrouwen.
Veel vrouwen in Guatemala
hebben dagelijks te maken
met discriminatie en huiselijk
geweld. Een vrouwencentrum
voor pastorale studies waar Kerk
in Actie mee samenwerkt, vindt
dat dit moet stoppen en strijdt
voor gelijkheid tussen mannen
en vrouwen. Het centrum biedt
vrouwen een theologische
opleiding waarna ze actief kunnen
worden in kerk of samenleving.
Dit geeft hun zelfvertrouwen en
eigenwaarde. Het centrum helpt
de vrouwen ook als ze juridische
of medische hulp nodig hebben
na huiselijk geweld.
Tweede collecte: Kerk

Giften kunnen worden overgemaakt onder vermelding van de datum van de collecte aan: Kerk protestantse gemeente nagele
Nl87 RABO 0114281173

De collectes zullen 50/50 verdeeld worden over de doelen.

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, vijfentwintigste jaargang, nummer 2, oktober 2021, totaal nummer 265
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor november ligt 7 november in de kerk. De kopij kan tot zondag 31 oktober 19.00 uur ingeleverd worden.
Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl
Predikant: Ds. T.Deelstra
Tel: 0619489103.
email: tdeelstra@hotmail.com.
Voorzitter: Janny Bunschoten tel: 0527-652304 email bunja@home.nl
Scriba: Marianne Leune, tel: 0527- 652486
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Coördinator Pastoraat: Wieke van der Sar
Tel :0527652620/0625463896,
email vandersapw@gmail.com
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl
Tel. nr. kerk: 0527-652571