Kerknieuws september 2021

De weg

Je hebt
wegen om te wandelen,
wegen om van standpunt te veranderen.
Wegen om te zoeken
en succes te boeken.
Wegen uit verhalen,
waarop je kunt verdwalen.
Lange wegen,
korte wegen.

Goede wegen,
slechte wegen.
Wegen waar de wind oprukt,
en wegen waar je bloemen plukt.
Drukke wegen,
stille wegen .
Ach, welke weg je ook gaat
slechts één geeft blijvend leven,
de weg van Jeshoea*,
door God gegeven,
waar aan het eind
de hemel openstaat.

Hannah Maltha.
uit : Voor eeuwig shalom
• = Jezus

… Om te beginnen

Raad en daad…

Ik heb voor de landbouwopleiding ooit eens stage gelopen in het mooie Brabant.
De mensen waren heel gastvrij en ik kreeg er 2 maanden onderdak. Ik leerde hoe men de kost verdiende onder andere omstandigheden dan bij ons op de boerderij. Sinds die tijd zien of spreken we elkaar regelmatig. Er is een fijne vriendschap ontstaan die ruimte geeft voor gesprekken over het wel en wee van de wederzijdse familie, bedrijf en omgeving.
Nu is het heel bijzonder om te ontdekken dat je iemand hebt om de dagelijkse zorgen en vreugde mee te kunnen delen. Je legt uit wat je bezig houd en krijgt dan de spiegel voor gehouden, je ontvangt raad en daad zonder omhaal van woorden.
Zo hoop ik ook dat wij, in onze gemeente, in het komende jaar elkaar weer kunnen vinden. Samen de schouders er onder zetten en de nieuwe uitdaging aan gaan.

Adri Leune.

…Kort verslag Moderamen
23 augustus 2021.
Op 23 augustus heeft de eerste vergadering weer plaatsgevonden. Het Moderamen is bij elkaar geweest en heeft teruggekeken op het afgelopen jaar én natuurlijk vooruit gekeken op het seizoen 2021/2022.
In de komende tijd zijn er weer verschillende diensten om voor te bereiden. Ook kunnen we blij zijn met de mogelijkheden voor meer polder-brede activiteiten voor de jongeren uit de verschillende dorpen. Zo wordt er ook gewerkt om polder-breed een belijdenis-groep op te zetten. Een mooi initiatief om in de polder gezamenlijk verschillende activiteiten op te pakken.
Komende zondag, 05-09-2021, staat de bevestiging van ambtsdragers op het rooster. U heeft nog tot woensdag 01-09-2021 de tijd om bezwaar aan te geven m.b.t. de voordracht van Mevr. Nelly Bakker als ouderling.
Nog een prettig bericht is de mogelijkheid om weer beetje bij beetje samen te zingen! Het Moderamen heeft besloten om dit stapje voor stapje op te bouwen. Vanaf zondag 05-09-2021 starten we met ‘het laatste lied’ en het ‘Amen’ samen te zingen. Maar ….. er is wel een uitzondering! Is er koffiedrinken na de dienst, dan zingen we alleen het ‘Amen’. Dit heeft alles te maken met het feit dat we dan in dezelfde ruimte blijven voor de koffie. Ventilatie is dan niet optimaal. Tevens mogen we naar een maximum van 50 personen bij een dienst. We rekenen op uw medewerking hierbij.
Helaas was er ook een droevig bericht binnengekomen in augustus. Op 10 augustus is mevr. Marike Jonker overleden. Ze woonde aan de Vliegtuigweg. De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden te Oudehaske. We wensen de familie veel sterkte.
De komende weken worden alle activiteiten weer opgestart en we hopen dat we af en toe een beroep op u mogen doen. “Vele handen maken licht werk” is hier een bekende uitspraak voor.

Allen een fijn seizoen toegewenst!
Marianne Leune, scriba.

…Bloemengroet
4 juli Janny Oosterhuis
11 juli Johan en Janny v.d. Slikke
18 juli Marian Sijtsma
25 juli Marijke Lindemulder
1 aug. Tjam Smid
8 aug. Geert Douwe en Maja Hospers
15 aug. Sien van Bekkum
22 aug. Johan en Fenny Woltinge
29 aug. Martin en Ria Brondijk

Mw. Jane Henry woont tijdelijk bij haar dochter aan de Mammouthweg 26 8317 RC Kraggenburg
Enkele weken geleden moest ze met spoed een hartoperatie ondergaan Nu is ze weer terug uit het ziekenhuis en het gaat gelukkig heel goed met haar. (misschien even een kaartje sturen ?)

…70+ jarigen september
03-09 K. Jongman-Mondria
07-09 A. Wieland-Feddes
08-09 M. Nasser-Lont
08-09 L.H. Oldenbeuving
14-09 W. Mastebroek
16-09 G. Janse-van den Boer
19-09 J. Wondergem
25-09 J. Oosterhuis-Gootjes
29-09 A. Keur-Jippes

….Mutaties
Verhuisd
A.W. de With is verhuisd naar Amsterdam en overgeschreven

J. Withaar is verhuisd naar Deventer en overgeschreven

A.B. K. Renes en A.E.B. Dijkstra zijn verhuisd naar Kampen en overgeschreven

T. Wiersma is tijdelijk verhuisd naar Ens

Overleden
10-08 M.M. Jonker

…Collectes
Diaconie
zondag 2 mei € 35,68 JOP
zondag 9 mei € 62,58 Noodhulp
donderdag 13 mei € 25,38 Diaconie
zondag 16 mei € 38,48 Diaconie
zondag 23 mei € 49,78 Zending
zondag 30 mei € 42,28 ISEE
zondag 13 jun. € 69,33 Voedselbank
zondag 20 jun. € 68,93 Noodhulp
zondag 27 jun. € 74,93 ISEE

Kerk
zondag 2 mei € 44,18
zondag 9 mei € 51,48
donderdag 13 mei € 27,98
zondag 16 mei € 36,38
zondag 23 mei € 49,88
zondag 30 mei € 40,38
zondag 13 jun. € 73,43
zondag 20 jun. € 63,93
zondag 27 jun. € 86,83

…Notities van uw predikant

Lieve mensen,
Deze keer een wat uitvoeriger bericht van uw predikant.
Deels persoonlijk, deels zakelijk (hoewel ook dat een beetje persoonlijk is)

Fijne start!
Wij zijn al weer enige tijd aan de gemeenten van Nagele, Creil en Espel. Eerlijk is eerlijk: ik heb mij hier vanaf het begin goed thuis gevoeld. Het welkom was warm en hartelijk. Inmiddels zijn de eerste contacten in de gemeente gelegd. Verschillende gemeenteleden heb ik op mogen zoeken. Er zijn bijeenkomsten geweest met verschillende commissies. Ook buiten de gemeente worden contacten gelegd, bijvoorbeeld met de scholen, maar ook met de andere voorgangers van de gemeenten in de Noordoostpolder. Het is goed om zo samen te mogen werken aan de opbouw gemeente van Christus. Het zou fijn zijn, dat dit ook in onze dorpen door mag werken!

De zomervakantie verliep wat anders dan wij hadden gedacht. Onze zoon Bauke, zijn vrouw Evie en hun dochter Marije wonen in Albanië. Eind juni zijn zij naar Fryslân gekomen, in verband met de bruiloft van een vriendin van Evie. Het plan was, dat Janneke en ik daarna naar Albanië op vakantie zouden gaan, bij onze kinderen. Helaas liep het allemaal anders. Evie werd ziek. Zij heeft zelfs nog een paar dagen in het ziekenhuis gelegen. De ontstekingswaarden in haar bloed waren veel te hoog. De oorzaak is niet gevonden, maar dankzij een stevig kuur is zij weer behoorlijk hersteld. In plaats van na twee weken konden zij pas na vijf weken weer naar huis. Bijkomend voordeel was, dat wij de tweede verjaardag van kleindochter Marije met de hele familie konden vieren. De ziekte van Evie was extra spannend, omdat zij zwanger is. Als alles goed mag gaan, hoopt zij volgend jaar te bevallen. Verder zijn wij in de zomervakantie bezig geweest met de inrichting van onze woning.

Werkindeling
Kerkelijk verandert veel. Dat geldt ook voor de dorpen in de polder. De werktijd in Nagele is helaas maar zeer beperkt. De beschikbare werktijd komt op ongeveer één dag per week uit. Ik zie het als een uitdaging om toch zoveel mogelijk in de gemeente aanwezig te zijn. Maar het is niet te vermijden dat ik mijn aandacht moet verdelen. Naast dat ik predikant in Nagele, Creil en Espel ben, geef ik een paar uren godsdienst aan het Berechja College op Urk. Op deze manier kan ik toch voor 100% aan het werk. Met zo’n vol programma is het belangrijk dat het werk zo goed mogelijk wordt ingedeeld. Voor de zomer was ik elke week een uur in de kerk aanwezig om ieder die dat zou willen te kunnen ontvangen. Op woensdag om 9:00 uur in Nagele. Dit gaat veranderen. Het is verschillende keren voorgekomen dat er ’s avonds een vergadering of een bespreking was. Dat maakte de werkdagen soms lang. Vandaar dat ik u het volgende voorstel doe. Als u mij persoonlijk wilt opzoeken, probeer ik op Maandag om 14:00 in Nagele te zijn (vanaf 6 september)
Als er geen dringende zaken zijn, ben ik dan in het kerkgebouw aanwezig. Uiteraard kunnen ook op andere dagen afspraken voor bezoek worden gemaakt.

Vriendelijk verzoek
Van mijn kant doe ik mijn best om zo goed mogelijk contact met de gemeente te onderhouden. Iedere week probeer ik verschillende gemeenteleden op te zoeken. Maar bij wie moet je beginnen? Ik zou het heel erg vinden als ik iemand tevergeefs op een bezoek zit te wachten. Daarom vraag ik u om hulp. Als u graag bezoek wilt, of als u iemand weet die graag een bezoek zou willen ontvangen: geef het alstublieft aan mij door. U kunt mij op verschillende manieren bereiken:
Telefonisch: 06 – 1948 91 03 (Ook WhatsApp). Het kan zijn dat ik telefonisch niet bereikbaar ben. Waarschijnlijk ben ik dan met iemand in gesprek.
e-mail: predikant@pkn-nagele.nl
of kom even langs in de kerk op het vaste bezoekuur.
Voor de duidelijkheid: als ik om 14:00 uur in de kerk ben, is de kans groot dat ik om 15:00 uur elders een bezoek heb gepland.
En mocht u in Fryslân zijn, als wij thuis zijn en ik ben niet aan het werk, bent u van harte welkom!
Het adres van Janneke en mij is:
Kommisjewei 182
9218PJ Opeinde

Kerkdiensten
Een gevolg van werken in deeltijd is, dat ik minder vaak in onze eigen gemeente voorga. In totaal ongeveer 12 keer per jaar in Nagele. Dat maakt het ook wat lastiger om een prekenserie te houden (bijvoorbeeld over een boek als Ruth of Jona). Soms spelen er zaken in de gemeente die ook in de kerk aandacht nodig hebben, of er is een bijzondere dienst. Om die reden volg ik geen vast leesrooster.
Er wordt in onze gemeente op dit moment geen kindernevendienst gehouden. Daarom probeer ik iedere keer dat ik in onze gemeente voorga ook aandacht aan de kinderen te geven. Mijn bedoeling is, als dat lukt, om elke keer een verwerkingsopdracht te geven. De eerste keer is geweest op zondag 22 augustus.

Tot zover voor deze keer.
Met hartelijke groet,
Ook namens Janneke,
Ds. Taede Deelstra

….Bezetting van de kerkenraad
De bemensing van de kerkenraad heeft nog steeds een vacature en dat is voor een ouderling scriba.
Wie wil de taak van Marianne Leune overnemen? Zij heeft vorig jaar al aangegeven te willen stoppen, maar tot op heden is de vacature nog steeds niet ingevuld. De kerkenraad heeft diverse gemeenteleden benaderd maar zonder succes.
De vacature voor ouderling vanwege het vertrek van Roely Geluk wordt ingevuld. Nelly Bakker heeft aangegeven dat zij de taak van ouderling op zich wil nemen.
Wie voelt zich geroepen en wil de opstaande functie invullen? Neem dan even contact op met de voorzitter, Janny Bunschoten.

…De vertrekkende ouderling en de komende ouderling
Op zondag 5 september neemt Roely Geluk afscheid als ouderling van onze gemeente. Vele jaren heeft zij zich ingezet voor onze gemeente en wij zijn dankbaar dat zij haar taak op een geheel eigenwijze heeft ingevuld.
Nelly Bakker heeft aangegeven de vacature van ouderling te willen invullen. Fijn dat je je capaciteiten wilt inzetten voor onze gemeente, Nelly.
De dienst wordt geleid door ds. T.Deelstra.

…Koffiedrinken
Op zondag 12 september en 26 september drinken we na de dienst koffie in de kerkzaal.

…Kerkdienst gemist
Er wordt veel gebruik gemaakt van kerkdienst gemist gemiddeld zo’n 100 aansluitingen per maand.

Janny Bunschoten

In memoriam Gerard Gretus Nuhoff
* 28 oktober 1951 † 8 juli 2021

Op 8 juli 2021 is Greke Nuhoff overleden. Als wij terugkijken op zijn leven, is het vooral één woord dat hem typeert: liefde. Dat sprak op verschillende manieren uit zijn leven. Vriendschap was voor hem heel belangrijk. Dat was voor hem het belangrijkste van de kerk: de mensen, samen koffiedrinken. Dat geldt ook voor zijn werk in het museum: mensen ontmoeten.

Gré Nuhoff is geboren in Geldermalsen. Toen hij 20 jaar was, werd hij agrariër in Meteren. Samen met zijn vader en zijn oom runde hij een groot bedrijf met fruitteelt, akkerbouw, koeien en paarden. Verschillende medewerkers ondersteunden hen.

Twintig jaar geleden verhuisde hij naar Nagele. Hier had hij een akkerbouwbedrijf. Samen met zijn vrouw Ina heeft hij aan de Sluitgatweg gewoond en gewerkt. Greke Nuhoff heeft zich goed thuis gevoeld in Nagele. Wat hij zeer waardeerde is, dat de mensen hier flexibel zijn. Hij voelde zich één met de gemeenschap. Daar droeg hij ook graag aan bij. Hij was een sociaal mens. In ons dorp heeft hij verschillende taken op zich genomen. Hij hielp bij de wisseling van de exposities in het museum, maar nam ook altijd deel aan de seniorenmiddag. Drie jaar hebben Greke en Ina aan de Zuiderpoort 10 gewoond.

Helaas komt aan alle geluk een einde. In 2020 werd bij Greke maagkanker geconstateerd. Er werden verschillende uitzaaiingen gevonden. Greke heeft gestreden om beter te worden, maar deze strijd was niet te winnen.

Dan komt het moment van afscheid nemen. In de kerkdienst, die aan de begrafenis voorafging, hebben wij Filippenzen 2: 1 – 11 gelezen. Dit Bijbelgedeelte sprak hem aan. De tekst was vers 4: Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Dat is, wat Greke in zijn leven steeds geprobeerd heeft om waar te maken. Wat het geloof betreft, had hij zijn vragen en bedenkingen, zijn twijfels. Aan de andere kant wist hij ook, wat het geloof inhoudt. Heel zijn leven heeft hij veel principes uit het geloof in praktijk gebracht. De genoemde tekst typeert wie Greke was. In de Bijbel wordt dat de gezindheid van Christus Jezus genoemd. Greke was niet een mens, die met grote woorden getuigde van zijn geloof. Hij was wel een mens, die altijd open stond voor anderen en graag wilde helpen. Dat deed hij het liefst zo bescheiden en onopvallend mogelijk. Want hij wilde hierin beslist niet op de voorgrond staan. Ondertussen heeft hij voor diverse mensen veel betekend. In de weken na zijn overlijden heeft Ina daar nog verschillende voorbeelden van gevonden, die zij vooraf soms niet wist.

Met dankbaarheid voor zijn leven hebben wij afscheid genomen. Met muziek van Claudia de Breij en van Queen. Ook daarin kwam tot uitdrukking wie Greke Nuhoff is geweest. Wij mogen erop vertrouwen dat een mens als Greke Nuhoff, die steeds in liefde heeft geleefd en gewerkt, die de belangen van een ander voor ogen had, ook in liefde door God is aangenomen. Ik hoop dat dit geloof, in de liefde van God, ons houvast in dit leven geeft.

Wij blijven hem in dankbaarheid herinneren. Wij bidden om troost voor zijn vrouw Ina en voor iedereen die van hem heeft gehouden.

Ds. T. Deelstra

…Belijdenisgroep(je)
Onlangs kwam ik in contact met twee jonge mensen die elk hun verhaal hebben waarom zij zich bewust bij onze gemeente hebben aangesloten. Zij willen zich graag verder in het christelijk geloof verdiepen en het doen van geloofsbelijdenis kan daarvan een uitingsvorm zijn. We hebben met z’n drieën gesproken en het plan gemaakt om vanaf september maandelijks bij elkaar te komen. Misschien heb je daar ook wel eens aan gedacht en is het er nog niet van gekomen. En wanneer je een ‘oudere’ jongere bent: geen enkel bezwaar natuurlijk. Misschien is dit een mooie kans! Want nu er in september in onze gemeente een groepje van start gaat, zou je mee kunnen doen. Dit is geheel vrijblijvend, er wordt niet van je verwacht dat je dan ook belijdenis doet want dat is iets persoonlijks waar je zelf naartoe groeit. Maar het boek en de gesprekken geven je vast wel iets mee voor je eigen geloof. Mocht je denken: daar zou ik wel even wat meer van willen weten dan kunnen we daar eens over praten. Namens de deelnemers: van harte welkom!

Met hartelijke groet,
Ds Evert van der Veen
waarnemend predikant gemeente Luttelgeest
epvdveen@hotmail.com
06 – 19442906

…Roze Viering op zondag 10 oktober om 16.00 uur in de Ontmoetingskerk
van de Protestantse Gemeente Lelystad, Schor 4, 8224 CM Lelystad.

Op zondag 10 oktober wordt in de Ontmoetingskerk in Lelystad alweer voor de zevende keer een Roze Viering gehouden. De viering die om 16.00 uur begint, heeft als thema:
Onrust, verlangen en onhandigheid.
We luisteren, zingen, zijn stil, genieten van elkaar en delen het licht.
Mensen, afkomstig uit verschillende kerken en de Joodse gemeenschap, LHBTI’s en hetero’s, hebben deze viering samen voorbereid.

De viering is voor iedereen. Met gelijkgestemden vieren en je tegelijk gesteund en omringd weten door de geloofsgemeenschap, geeft een gevoel van saamhorigheid en een weten geaccepteerd te zijn. Dat je werkelijk kunt zijn wie je bent.

Na afloop van de viering is er gelegenheid na te praten en elkaar te ontmoeten met een drankje en hapje. Wie mee wil helpen met de voorbereiding van roze vieringen in de toekomst kan zich melden via info@bureaugelijkebehandeling.nl

Graag tot ziens bij de Roze Viering!

…Bijbelleesrooster September
zondag 5 sept. Johannes 7:1-13
maandag 6 sept. Johannes 7:14-24
dinsdag 7 sept. Johannes 7:25-36
woensdag 8 sept. Johannes 7:37-52
donderdag 9 sept. Galaten 4:12-31
vrijdag 10 sept. Galaten 5:1-12
zaterdag 11 sept. Galaten 5:13-26
zondag 12 sept. Galaten 6:1-18
maandag 13 sept. Psalm 92
dinsdag 14 sept. Spreuken 11:1-16
woensdag 15 sept. Spreuken 11:17-31
donderdag16 sept. Spreuken 12:1-12
vrijdag 17 sept. Spreuken 12:13-28
zaterdag 18 sept. Marcus 9:14-29
zondag 19 sept. Marcus 9:30-41
maandag 20 sept. Marcus 9:42-50
dinsdag 21 sept. Psalm 102:1-12
woensdag 22 sept. Psalm 102:13-29
donderdag 23 sept. Spreuken 13:1-9
vrijdag 24 sept. Spreuken 13:10-25
zaterdag 25 sept. Psalm 62
zondag 26 sept. Efeziërs 4:1-16
maandag 27 sept. Efeziërs 4:17-24
dinsdag 28 sept. Efeziërs 4:25–5:2
woensdag 29 sept. Efeziërs 5:3-20
donderdag 30 sept. Spreuken 14:1-14
vrijdag 1 okt. Spreuken 14:15-24
zaterdag 2 okt. Spreuken 14:25-35
zondag 3 okt. Johannes 8:1-11

…Kerkdiensten
Zondag 5 september 2021 9.30 uur
Bevestiging ambtsdragers
Ds. T. Deelstra (Opeinde)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 12 september 2021 9.30 uur
Ds. Mariska van Beusichem (Hattum)
Eerste collecte: Missionair werk
Jong en oud ontdekken de kliederkerk
De kliederkerk is inmiddels een begrip.
Op ruim 200 plekken wordt regelmatig ‘gekliederd’: op een creatieve manier bijbelverhalen ontdekken, samen vieren en samen eten. Jong en oud, zoeker en kerkganger trekken hierbij samen op en leren van en met elkaar. Gezinnen met jonge kinderen komen dankzij kliederkerk (weer) in aanraking met de Bijbel en de kerk. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt de kliederkerken zodat zij kunnen groeien als plekken van geloof, hoop en liefde.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 19 september 2021 9.30 uur
Ds. Oberink (Urk)
Eerste collecte: Zending
Syrië De kerk als plek van hoop en herstel.
Uitzichtloos en rampzalig. Dat is nog altijd hoe je desituatie op veel plekken in Syrië kunt omschrijven. En nog steeds probeert de kerk mensen zo goed en zo kwaad als dat lukt te helpen. Ze deelt maaltijden en medicijnen uit en zoekt onderdak voor mensen zonder huis. Kerk in Actie steunt dit belangrijke werk en helpt de kerk moed te houden. Zodat ze, ook in deze zwarte tijden, een plek van hoop en herstel kan blijven.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 26 september 2021 9.30 uur
Ds. Gerlof van Rheenen (Hattum)
Eerste collecte: ISEE
Tweede collecte: Kerk

Zondag 3 oktober 2021 9.30 uur
Ds. Ilonka Terlouw (Tollebeek)
Eerste collecte: Israëlzondag collecte
Kerk en Israël verbonden door gesprek
en ontmoeting Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël deel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de Joodse wortels van het christelijke geloof, trekken we lessen uit de joods-christelijke traditie en bestrijden we antisemitisme. Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de kerk zijn gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. De Protestantse Kerk geeft hier vorm aan door onder andere te
investeren in de relatie met de
Joodse gemeenschap, bijvoorbeeld
met gezamenlijke projecten.
Tweede collecte: Kerk

Giften kunnen worden overgemaakt onder vermelding van de datum van de collecte aan: Kerk protestantse gemeente nagele
Nl87 RABO 0114281173

De collectes zullen 50/50 verdeeld worden over de doelen.

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, vijfentwintigste jaargang, nummer 1, september 2021, totaal nummer 264
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor september ligt 3 oktober in de kerk. De kopij kan tot zondag 26 september 19.00 uur ingeleverd worden.
Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Predikant: Ds. T.Deelstra
Tel: 0619489103.
email: predikant@pkn-nagele.nl
Voorzitter: Janny Bunschoten tel: 0527-652304 email voorzitter@pkn-nagele.nl
Scriba: Marianne Leune, tel: 0527- 652486
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Coördinator Pastoraat: Wieke van der Sar
Tel :0527652620/0625463896,
email vandersapw@gmail.com
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl
Tel. nr. kerk: 0527-652571