Kerknieuws juli/augustus 2021

Laten we deze zomer de tijd nemen.

Laten we de tijd nemen om te spelen:
het is het geheim van de eeuwige jeugd.
Laten we de tijd nemen om te lezen;
het is de bron van alle kennis.
Laten we de tijd nemen om lief te hebben en geliefd te worden;
het is een geschenk van God.
Laten we de tijd nemen om vrienden te maken;
het is de weg naar geluk.
Laten we de tijd nemen om te lachen;
het is de muziek van de ziel.
Laten we de tijd nemen om na te denken;
het is de bron van daadkracht.
Laten we de tijd nemen om te geven;
het leven is te kort om egoïstisch te zijn.
Laten we de tijd nemen om te werken;
het is de prijs van succes.
Laten we de tijd nemen om te bidden;
het is onze daadkracht op aarde.

vrije vertaling door J. Ursum van een gedicht uit de Notre Dame kerk.

… Om te beginnen
De eerste woorden van dit stukje geven aan dat we ergens aan beginnen. In deze tijd is dat voor menigeen een vakantietijd. Altijd mooi om te zien dat iedereen dat weer op zijn of haar eigen manier en mogelijkheden invult. In de tussentijd heeft het dit jaar ook een ander lijntje gekregen, namelijk ‘we mogen weer ……. ‘. Ik weet niet hoe dat voor U is, maar voor mij voelt het als een stukje geluk en dankbaarheid. Het afgelopen jaar zat vol van allerlei beperkingen. Soms had ik er last van en naarmate het jaar vorderde werd het bijna gewoon. Om mij heen kijkende heb ik mensen gezien en gehoord die heel veel last hadden van ‘niet ergens zomaar even binnen kunnen lopen’. Of zelf geen bezoek konden ontvangen. Als mens hebben we anderen om ons heen nodig, zo zijn wij ooit geschapen. Samen de schouders er onderzetten en er iets van maken. Dat vinden we al terug in de tijd dat Jezus opgroeide en het duurt voort, ook in onze tijd. Hier zouden we van kunnen leren, maar helaas zijn we ook eigenwijs geworden en denken we te weten wat het beste voor ons is. Ook dat gedrag was er vroeger al. Wij mensen mogen ons eigen pad gaan, samen met God. Hij heeft ons leefregels gegeven, houvast en hoop. Maar wat is het toch moeilijk om die leefregels vast te houden. Dat was toen en nu nog steeds. Het mooie is dat we ook de mogelijkheid hebben gekregen om opnieuw te beginnen. Het zou nog mooier zijn als wij ook anderen de kans geven om opnieuw te beginnen. In mijn werk als leerkracht heb ik te maken met onderwijs aan volwassenen. Persoonlijk vind ik dat de mooiste doelgroep om les aan te geven. Zij hebben de keus gemaakt om (alsnog) een opleiding te gaan volgen en dus op latere leeftijd misschien wel aan iets nieuws te beginnen. Of een eerder gestarte opleiding af te maken. Een nieuwe kans pakken, beginnen aan een volgende stap in het leven. Prachtig om daar deel van uit te mogen maken. Dit maakt dat ik me realiseer dat iedereen een (nieuwe) kans moet kunnen krijgen in het leven.
Jezus is ons daarin voorgegaan, wij hoeven eigenlijk alleen maar te volgen.
Ik wens u allen een fijne zomer toe met nieuwe kansen en mogelijkheden.
Marianne Leune.

…Kort verslag kerkenraadsvergadering juni 2021
Het afgelopen jaar is het Moderamen vaker bij elkaar geweest dan de voltallige Kerkenraad. Het Moderamen kwam elke maand bij elkaar en indien nodig zelfs vaker. De Kerkenraad kwam om de maand bij elkaar. Uiteraard vaker indien nodig. Alle regelgeving m.b.t. Covid-19 hebben we nauwgezet gevolgd en steeds, indien noodzakelijk, aanpassingen gedaan m.b.t. de kerkgang. Terugkijkend was het voor een ieder een vreemd en soms lastig seizoen.
Op woensdag 23 juni 2021 hebben we de laatste kerkenraadsvergadering gehad. Uiteraard hebben we terug gekeken naar de dienst waarin Ds. Deelstra werd bevestigd als predikant van Nagele, Creil en Espel. De dienst in Creil en een week later in Nagele waren mooi, feestelijk en integer. Hier kunnen we met een goed gevoel op terugkijken. Aansluitend geeft Ineke Bolijn een korte terugkoppeling vanuit het Pastoraat. Vanuit de Diaconie wordt aangegeven dat de vorm waarin het Avondmaal wordt gevierd misschien wel kan blijven bestaan. Er is tevens behoefte aan een soort protocol waarin alle voorbereidingen en handelingen zijn vastgelegd. Het CVK geeft toelichting op de ontvangsten en uitgaven van het afgelopen jaar. Dit omdat er afgelopen voorjaar geen Gemeenteavond heeft kunnen plaatsvinden. De stukken hebben we met elkaar doorgenomen en goed bevonden. De gemeenteleden krijgen binnenkort inzage in de cijfers. Ds. Deelstra schoof halverwege de vergadering ook aan en gaf aan dat hij op een vaste dag in de week in Nagele zou zijn. Op dit moment is dat de woensdag. Hij gaf aan dat een ieder hem kan bellen voor een bezoek. Aansluitend hebben we hem verteld wat onze gemeente allemaal doet in het kader van bezoeken en activiteiten in en met het dorp. Ook is het onderwerp Jeugd ter sprake gekomen. Ds. Deelstra gaf aan dat hij voor een ieder open staat en graag het Jeugdwerk weer meer inhoud zou willen geven. Uiteraard is er ook gesproken over het Pastoraat. Zijn intentie is om zoveel mogelijk gemeenteleden te bezoeken, maar we mogen uiteraard ook zelf contact opnemen en kennismaken met hem. Bij de rondvraag gaf Ina Hospers aan dat er één jongere was die examen had gedaan én geslaagd was. Er is een attentie naar toegegaan. De afspraken m.b.t. de kerkdiensten zijn gelukkig wat verruimd. De kerkenraad heeft daarom besloten dat het aantal aanwezigen in de dienst beetje bij beetje verruimd zal worden. Het met elkaar zingen laten we wachten tot na de zomervakantie. We willen zorgvuldig met elkaar omgaan en hebben daarom gekozen voor stapsgewijze versoepelingen.
Ina Hospers sluit de vergadering af met het lezen van een gedicht van Huub Oosterhuis.

Marianne Leune-van Giesen
Scriba

…Bloemengroet
6 juni- Annet Wieland
13 juni – Cock en Lan Francke
20 juni – Jan en Janneke Jippes
27 juni – Cees Geluk

….70+ jarigen juli
03-07 C.C. Giethoorn -Joor
03-07 S. Bakker
06-07 F.A. Capelle
09-07 F. Woltinge – Metselaar
24-07 J. Giethoorn

…70+ jarigen augustus
02-08 N. Jansen – de Boer
05-08 A.J. Jonker – van de Velde

Verhuisd
M.J. Henry is tijdelijk verhuisd
naar Kraggenburg

Huwelijksjubilea
03-07 dhr. en mevr. J. van der Slikke –
J.G. Rademaker 40 jaar getrouwd

19-08 dhr. en mevr. J. Woltinge –
F. Metselaar 62 jaar getrouwd

…Van de voorzitter
Het is zover!!
Op 6 juni heeft de verbindings- en intrededienst plaatsgevonden in Creil-Espel. Het was een mooie vreugdevolle dienst.
In Nagele hebben ds. en mevrouw Deelstra op 13 juni kennis gemaakt met onze gemeente en ds. Deelstra heeft voor de eerste keer de dienst geleid.
Na lange tijd was er ook weer koffie drinken op gepaste afstand na de dienst en ds. Deelstra en zijn vrouw maakte kennis met de diverse gemeenteleden.

Ds. T.Deelstra, Kommisjewei 182, 9218PJ Opeinde
E-mail predikant@pkn-nagele.nl
Telefoonnummer is 0619489103.

Ds. T Deelstra is 1 dag per week in Nagele en dat is t/m 16 juli op de woensdag. Vanaf 9.00 uur is ds. beschikbaar voor iedereen die langs wil komen en vanaf 9.45 uur hoopt hij mensen thuis of elders te bezoeken met of zonder afspraak.
Van 19 juli tot 16 augustus heeft ds. T. Deelstra vakantie.
Na zijn vakantie is er meer zicht op zijn werkzaamheden en bekijkt hij opnieuw welke dag hij in Nagele is.

Zondag 4 juli.
Op 12 juli beginnen de schoolvakanties. Diverse gemeenteleden gaan of zijn dan al op vakantie.
We willen de afgelopen periode afsluiten om na de dienst nog even samen te zijn onder het genot van een kopje koffie/thee geserveerd door de koster Marjan.
Daarom is de kerkzaal weer aangepast!

Resultaat !!!
Sijtze van der Meer, onze preekvoorziener heeft aangegeven dat op 11 en 25 juli toch een voorganger gevonden is.
Dank voor uw reacties!

…Bij de diensten
Verruimingen m.b.t. Kerkdiensten
Zoals u waarschijnlijk allemaal heeft gehoord via de media, is het vanaf vandaag (26/6) weer mogelijk meerdere aanwezigen te mogen ontvangen in de kerk. Tevens is er gesproken over het zingen in de kerk. De kerkenraad heeft besloten om alles stapje voor stapje weer op te bouwen. Eerst bouwen we op met meer mensen aanwezig tijdens de dienst. Het voornemen is om na de vakantie weer met elkaar te gaan zingen. Alles natuurlijk onder voorbehoud.
We hopen op die manier rustig terug te gaan naar ‘normaal’.

Namens de Kerkenraad,
Marianne Leune.

…20 jaar koster
Het gaat bijna ongemerkt voorbij en dan is er ineens iemand die zegt dat het alweer 20 jaar geleden is dat Marjan van der Sar koster is geworden.
Het mag genoemd worden dat ze precies past op deze plaats. Ze kan goed organiseren, ontvangt iedereen gastvrij en zorgt dat alles er op tijd netjes klaar staat.
Op zondag 23 mei heeft Marjan een prachtige bos bloemen én een applaus van alle aanwezige gemeenteleden gekregen voor haar inzet.
Bedankt Marjan, we hopen dat je het nog vele jaren blijft doen, je bent voor ons een super-koster!
Namens de CVK, Adri Leune

…Bijbelleesrooster Juli en Augustus
Zondag 4 juli Johannes 5:1-18
maandag 5 juli Johannes 5:19-30
dinsdag 6 juli Johannes 5:31-40
woensdag 7 juli Johannes 5:41-47
donderdag 8 juli Psalm 85
vrijdag 9 juli Deuteronomium 7:1-11
zaterdag 10 juli Deuteronomium 7:12-26
zondag 11 juli Deuteronomium 8:1-6
maandag 12 juli Deuteronomium 8:7-20
dinsdag 13 juli Deuteronomium 9:1-14
woensdag 14 juli Deuteronomium 9:15-29
donderdag 15 juli Psalm 90
vrijdag 16 juli Marcus 6:1-13
zaterdag 17 juli Marcus 6:14-29
zondag 18 juli Marcus 6:30-44
maandag 19 juli Marcus 6:45-56
dinsdag 20 juli Deuteronomium 10:1-11
woensdag 21 juli Deuteronomium 10:12-22
donderdag 22 juli Deuteronomium 11:1-9
vrijdag 23 juli Deuteronomium 11:10-21
zaterdag 24 juli Deuteronomium 11:22-32
zondag 25 juli Johannes 6:1-15
maandag 26 juli Johannes 6:16-24
dinsdag 27 juli Johannes 6:25-36
woensdag 28 juli Johannes 6:37-46
donderdag 29 juli Johannes 6:47-59
vrijdag 30 juli Johannes 6:60-71
zaterdag 31 juli Marcus 7:1-13
zondag 1 augustus Marcus 7:14-23
maandag 2 augustus Marcus 7:24-37
dinsdag 3 augustus Marcus 8:1-13
woensdag 4 augustus Marcus 8:14-26
donderdag 5 augustus Marcus 8:27–9:1
vrijdag 6 augustus Marcus 9:2-13
zaterdag 7 augustus Psalm 74
zondag 8 augustus Romeinen 14:1-12
maandag 9 augustus Romeinen 14:13-23
dinsdag 10 augustus Romeinen 15:1-13
woensdag 11 augustus Psalm 86
donderdag 12 augustus Spreuken 10:1-17
vrijdag 13 augustus Spreuken 10:18-32
zaterdag 14 augustus Galaten 1:1-12
zondag 15 augustus Galaten 1:13-24
maandag 16 augustus Galaten 2:1-14
dinsdag 17 augustus Galaten 2:15-21
woensdag 18 augustus Psalm 124
donderdag 19 augustus Zacharia 1:1-6
vrijdag 20 augustus Zacharia 1:7-17
zaterdag 21 augustus Zacharia 2:1-9
zondag 22 augustus Zacharia 2:10-17
maandag 23 augustus Zacharia 3:1-10
dinsdag 24 augustus Zacharia 4:1-14
woensdag 25 augustus Zacharia 5:1-11
donderdag 26 augustus Zacharia 6:1-8
vrijdag 27 augustus Zacharia 6:9-15
zaterdag 28 augustus Zacharia 7:1-14
zondag 29 augustus Zacharia 8:1-8
maandag 30 augustus Zacharia 8:9-17
dinsdag 31 augustus Zacharia 8:18-23
woensdag 1 september Galaten 3:1-14
donderdag 2 september Galaten 3:15-29
vrijdag 3 september Galaten 4:1-11
zaterdag 4 september Psalm 54
zondag 5 september Johannes 7:1-13

…Kerkdiensten
Zondag 11 juli 2021 9.30 uur
Ds. A. J. Post (’t Harde)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 18 juli 2021 9.30 uur
Ds. T. Veenstra (Kampen)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 25 juli 2021 9.30 uur
Ds. P. Lindhout (Dedemsvaart)
Eerste collecte: ISEE
Visserijvrouwen rond Lake Tana
Rond Lake Tana zijn in de gemeenschappen overwegend arme vrouwen betrokken bij de verwerking van en handel in vis na de aanvoer. De leefomstandigheden van deze vrouwen zijn niet goed, ze zijn arm, werken veel en hard, maar worden er niet beter van. Met het project worden de omstandigheden waarin deze vrouwen werken verbeterd, en wordt door het verbeteren van de verwerkingsmethoden en de hygiënische omstandigheden de kwaliteit van het product verbeterd. Dit levert een hogere opbrengst op. Het effect is dat niet alleen de arbeidsomstandigheden, maar daarmee ook de leefomstandigheden van de vrouwen en hun families verbetert. Het project leidt tot verbeteringen in de voedselketen en levert door een hogere productiviteit ook meer arbeid voor jongeren op.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 1 augustus 2021 9.30 uur
Ds. Torenbeek (Emmeloord)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 8 augustus 2021 9.30 uur
Mevr. Regine Agterhuis (Hattum)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 15 augustus 2021 9.30 uur
Ds. Nienke Overvlied (Rheden)
Eerste collecte: Kerk in Actie, Zending
Pakistan. Christenen staan
sterker in hun geloof In het islamitische Pakistan heb je het als christen niet
gemakkelijk. Je wordt beschouwd
als tweederangs burger,
gediscrimineerd en geregeld
kritisch bevraagd op je geloof.
Dit maakt veel christenen
onzeker. Kerk in Actie steunt een
bijbelschool die hen door middel
van trainingen meer over de Bijbel
leert, en ook laat zien hoe je je als
christen staande kunt houden in
de maatschappij. Jaarlijks doen
ruim zesduizend mensen aan
deze trainingen mee. Onder hen
zijn veel jongeren!
Tweede collecte: Kerk

Zondag 22 augustus 2021 9.30 uur
Heilig Avondmaal
Ds. T. Deelstra (Opeinde)
Eerste collecte: Voedselbank
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de diegene die het financieel echt even niet redden door ze tijdelijk te voorzien van voedselhulp. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.
tweede collecte: Kerk

Zondag 29 augustus 2021 9.30 uur
Ds. Nelleke Beimers (Zwolle)
Eerste collecte: ISEE
Tweede collecte: Kerk

Zondag 5 september 2021 9.30 uur
Bevestiging ambtsdragers?
Ds. T. Deelstra (Opeinde)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Giften kunnen worden overgemaakt onder vermelding van de datum van de collecte aan: Kerk protestantse gemeente nagele
Nl87 RABO 0114281173

De collectes zullen 50/50 verdeeld worden over de doelen.

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, vierentwintigste jaargang, nummer 11, juli en augustus 2021, totaal nummer 263
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor september ligt 5 september in de kerk. De kopij kan tot zondag 29 augustus 19.00 uur ingeleverd worden.
Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Predikant: Ds. T. Deelstra
Tel: 0619489103
email: predikant@pkn-nagele.nl
Voorzitter: Janny Bunschoten tel: 0527-652304 email bunja@home.nl
Scriba: Marianne Leune, tel: 0527- 652486
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Coördinator Pastoraat: Wieke van der Sar
Tel :0527652620/0625463896,
email vandersapw@gmail.com
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl
Tel. nr. kerk: 0527-652571