Kerknieuws februari 2021

Stil is de straat
1. Stil is de straat. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene –
stil is de straat overal.
Komt er, God, een nieuwe morgen
als een teken van uw trouw,
worden wij bevrijd van zorgen?
God, kom gauw.
a. Klassen, kantoren zijn leeg.
Thuis moeten werken of leren,
hoe alles organiseren?
Klassen, kantoren zijn leeg.
Komt er, God, een nieuwe morgen
als een teken van uw trouw,
worden wij bevrijd van zorgen?
God, kom gauw.
b. Mensen zijn bang overal.
Ieder op afstand gehouden:
ben je niet ziek of verkouden?
Mensen zijn bang overal.
Komt er, God, een nieuwe morgen
als een teken van uw trouw,
worden wij bevrijd van zorgen?
God, kom gauw.
c. Mensen gebonden aan huis.
Puzzels of brieven of boeken.
Bellen, maar niemand bezoeken.
Mensen gebonden aan huis.
Komt er, God, een nieuwe morgen
als een teken van uw trouw,
worden wij bevrijd van zorgen?
God, kom gauw.
d. Veel in ons leven valt stil.
Doorgaan en ’s nachts liggen malen:
kan ik nog alles betalen?
Veel in ons leven valt stil.
Komt er, God, een nieuwe morgen
als een teken van uw trouw,
worden wij bevrijd van zorgen?
God, kom gauw.
5. Stil is de straat. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene –
stil is de straat overal.

Strofen 1 en 5 en refrein: Jan Jete Bol
Strofen a t/m d : Gert Landman, maart 2020

…Om te beginnen
In het boekje cappuccino Bijbelse reflectie voor bij de koffie, las ik dit stukje. Het raakte mij en wil dat graag met u delen.

Hoop is niet wat je verwacht; het is wat je nooit hebt durven dromen.
Hoop overtreft je stoutste verwachtingen. Zoals Abraham, die zijn multifocale bril nog eens goed moest rechtzetten, om tot zich door te laten dringen dat die baby niet een kleinzoon, maar toch echt zijn eigen zoon is. Of Zacharias, die sprakeloos naast zijn grijze vrouw Elisabeth staat, die een baby verwacht. En de twee Emmausgangers dan, die een stuk brood van hun gast willen aanpakken en tot de ontdekking komen dat het de doorboorde handen van Jezus zijnde het vasthouden.
Hoop is niet hetzelfde als een wens die in vervulling gaat, of een gunst die wordt verleend. Nee, het gaat veel verder dan dat. Het is een niet te beredeneren afhankelijkheid van een God die ervan houdt ons grandioos te verrassen en die geniet van onze reactie.

Jeanet Lamse

…Bloemengroet
3 januari Fam. Kuipers
10 januari Fam. Wondergem
17 januari Dhr. H. v.d. Klundert
24 januari Mw. P. Leistra
31 januari Fam. v.d. Slikke

…70+ jarigen
02-02 M. Ruitenbeek-van Donkersgoed
05-02 H. Horsman
08-02 J.A.M. Geluk
17-02 J.A. Barendregt
19-02 M.N. Brondijk
21-02 H. Meijer
26-02 J. Jansen
26-02 K.H. Mol-Zwart
26-02 S Stroo
26-02 E.F. Meijer-Douwes
28-02 R.H. Brondijk-van der Veen

…Van de voorzitter
Door de Coronamaatregelen worden de kerkdiensten vanuit de Ruimte alleen via Kerkdienstgemist uitgezonden.
Ook heeft de Protestantse Kerk Nederland het advies gegeven dat er niet meer gezongen mag worden door een aantal gemeenteleden in verband met besmetting.
Het Moderamen heeft na overleg besloten dat advies over te nemen.
De liederen die in de dienst te horen en te zien zijn worden soms voorgelezen met orgelspel of er wordt een filmpje van het lied vertoond.
Maar thuis kan u uit volle borst meezingen!

Janny Bunschoten

…Veertig dagentijd
Op 17 februari begint de Veertigdagentijdkalender 2021. Het thema is “Ik ben er voor jou“.
De Veertigdagentijd is een tijd van bezinning. Voor iedere dag vindt men een Bijbeltekst, een vraag om over na te denken of een oproep om aan de slag te gaan, afgewisseld met een vastentip, gedicht, lied of quote. Zo komt u elke dag een stapje dichter bij het paasfeest.
De kalender kan gratis aangevraagd worden bij het Dienstencentrum van de landelijke PKN via www. protestantse kerk.nl

Janny Bunschoten

…Van de Beroepingscommissie

Geachte Broeders en Zusters,

Het is weer tijd voor een berichtje van de beroepingscommissie.
Ondanks het gegeven dat we de communicatie met een nieuwe dominee lastig vinden gezien de omstandigheden gaat het proces gelukkig de goede kant op. De beroepingscommissie heeft een advies opgesteld en naar de kerkenraden toegestuurd. Van een van de beide kerkenraden hebben we een positieve reactie terug gehad.
De andere kerkenraad komt op korte termijn bij elkaar om daarna ook hun mening te geven.
Wanneer beide kerkenraden akkoord zijn, regelen we een “Teams-vergadering”,
zodat een afvaardiging van de kerkenraden zelf ook contact kan hebben met onze kandidaat dominee.
Als ook zij het daarna nog steeds eens zijn met ons voorstel, kunnen we de gemeenten er ook van op de hoogte brengen. “Normaal” is het zo, dat bij een Gemeenteavond waarbij je de kandidaat dominee voorstelt, er 2/3 deel van de aanwezigen ook voor moet zijn. As dat het geval is, wordt er een beroep uitgebracht. Op dit moment is het nog wachten op enkele reacties en als die signalen ook groen zijn, gaan we met gezwinde spoed verder.
Als voorzitter denk ik dat we op de juiste weg zitten met een juiste kandidaat dominee.
Zodra er weer iets nieuws is te melden, laten we dat u weten.
Graag tot het volgende kerknieuws.

Hartelijke groet,
Kees van der Sar (Voorzitter)

…Bedankt
Beste gemeenteleden,

Langs deze weg willen wij U allen hartelijk bedanken voor jullie medeleven in de vorm van bloemen, kaarten, appjes, telefoontjes enz.
Tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en de periode thuis.

Dit heeft ons zeer goed gedaan.

Met vriendelijke groeten,
Theo en Freda Veerbeek

…Bijbel-ontdekkingstocht, podcast en blogs over bijbellezen

Voor wie aan de slag wil met de Bijbel is er het leesplan Op ontdekkingstocht met de Bijbel. ‘Daarmee willen we mensen uitnodigen om te proeven welke manier van bijbellezen hen inspireert’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. Ook biedt het Nederlands Bijbelgenootschap een podcast- en blogserie aan. Deze initiatieven passen bij de Maand van de Bijbel (24 januari-21 februari).

Ontdekkingstocht
‘De Bijbel wil gelezen, begrepen en toegepast worden’, aldus Buitenwerf. ‘Het is onze missie om mensen daarbij op weg te helpen. De Bijbel is veelkleurig en mensen zijn dat ook: wat we nodig hebben en prettig vinden verschilt per persoon, levensfase en situatie. We gunnen het iedereen om op zó’n manier met de Bijbel bezig te zijn dat het tot je hart spreekt. Met dit leesplan is dat te ontdekken.’
Op ontdekkingstocht met de Bijbel is bedoeld voor wie het moeilijk vindt om de Bijbel een plek in zijn of haar leven te geven. Wie intekent doet elke dag iets met een bijbeltekst, op verschillende manieren: luisterend, studerend, creatief, kort (1 minuut) of lang (een halfuur). Al doende ervaar je wat bij je past en of je er een gewoonte van zou willen maken. Het leesplan is te vinden in de gratis NGB-app Mijn Bijbel.

Podcasts en blogs over bijbellezen
Behalve het leesplan is er de podcastserie Bijbelbekentenissen. Bekende Nederlanders vertellen over hun worsteling met de Bijbel en welke inspiratie ze eruit halen. Luisteren naar Corien Oranje, Jacobine Geel, Leo Fijen, Jannica van Barneveld, Ben Tiggelaar en anderen kan je helpen ontdekken welke aanpak jóú aanspreekt. Te vinden via Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts en via deze link: https://debijbel.nl/leesjebijbel/podcast-bijbelbekentenissen

…Bijbelleesrooster
Wat lezen we vandaag?
maandag 8 februari Marcus 2:1-12
dinsdag 9 februari Marcus 2:13-22
woensdag 10 februari Psalm 44
donderdag 11 februari Marcus 2:23–3:6
vrijdag 12 februari Marcus 3:7-19
zaterdag 13 februari Psalm 32
zondag 14 februari Joël 1:1-14
maandag 15 februari Joël 1:15-20
dinsdag 16 februari Joël 2:1-11
woensdag 17 februari Joël 2:12-17
donderdag 18 februari 1 Petrus 2:11-17
vrijdag 19 februari 1 Petrus 2:18-25
zaterdag 20 februari 1 Petrus 3:1-12
zondag 21 februari 1 Petrus 3:13-22
maandag 22 februari 1 Petrus 4:1-11
dinsdag 23 februari 1 Petrus 4:12-19
woensdag 24 februari 1 Petrus 5:1-14
donderdag 25 februari Psalm 38
vrijdag 26 februari 2 Petrus 1:1-11
zaterdag 27 februari 2 Petrus 1:12-21
zondag 28 februari Psalm 99
maandag 1 maart 2 Petrus 2:1-10a
dinsdag 2 maart 2 Petrus 2:10b-22
woensdag 3 maart 2 Petrus 3:1-9
donderdag 4 maart 2 Petrus 3:10-18
vrijdag 5 maart Psalm 19
zaterdag 6 maart Jozua 1:1-9
zondag 7 maart Jozua 1:10-18

…Kerkdiensten

Zondag 14 februari 2021 9.30 uur
Ds. Oberink (Urk)
Eerste collecte: Kerk in Actie Noodhulp
Ethiopië wordt geregeld getroffen
door extreme droogte en soms
juist door overstromingen.
Oogsten mislukken dan, vee
sterft en waterbronnen drogen
op. Samen met de Kerk van
Ethopië helpt Kerk in Actie de
meest kwetsbare inwoners met
noodhulp. Maar nóg beter is
het als noodhulp kan worden
voorkomen. Daarom krijgen
boeren landbouwtraining en leren
ze welke gewassen beter bestand
zijn tegen droogte. Vrouwen
leren op andere manieren geld
verdienen, zodat ze hun gezinnen
kunnen blijven voeden als de
oogst tegenvalt.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 21 februari 2021 9.30 uur
Heilig Avondmaal
Ds. Mariska van Beusichem (Hattem)
Eerste collecte: Voedselbank
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 28 februari 2021 9.30 uur
Ds. Wim Kok (Emmeloord)
Eerste collecte: ISEE
De collecte voor ISEE is bestemd voor een visserijproject: “Het Fincha Reservoir Fisheries Development Phasing Out Project”. Het Fincha Reservoir ligt in het westen van Ethiopië, ongeveer 275 km van Addis Abeba. De visserscoöperatie (DeGudetaDigaFisheriesCooperative Association) en de “Women”groep worden begeleid, met als doel:
– een levensvatbare visserscoöperatie, met een beter management
– De visserscoöperatie een hogere visproductie en een betere viskwaliteit
– de vrouwengroep gaat verder op eigen kracht
Concreet betekent dit o.a. het volgende:
• er is een diepvries werkend op zonne-energie geplaatst, waar de vis gelijk na vangst kan worden opgeslagen
• er zijn twee viswinkels gevestigd en er is een visrestaurant geopend
• vissers leren hun eigen netten en materialen te produceren.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 7 maart 2021 9.30 uur
Ds. T. Veenstra (Kampen)
Eerste collecte: Zending 40 dagen tijd
Het jarenlange gewapende conflict
in Colombia heeft miljoenen mensen
getraumatiseerd en verjaagd van
hun vertrouwde plek. in deze
context moeten predikanten hun
werk doen. wat betekent dit voor
hun pastorale en diaconale taak?
in 2020 is Jeannet Bierman
namens Kerk in Actie uitgezonden
als docent theologie in de stad Cali.
Met haar studenten onderzoekt
ze wat er leeft in samenleving én
kerk. Zo rust ze deze toekomstige
predikanten toe om straks samen
met hun gemeenteleden om te
zien naar anderen.
Tweede collecte: Kerk

Giften kunnen worden overgemaakt onder vermelding van de datum van de collecte.
Diaconie protestantse gemeente nagele
Nl87 RABO 0114.270.988

Zending protestantse gemeente nagele
Nl17RABO 0346.529.824

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, vierentwintigste jaargang, nummer 6, februari 2021, totaal nummer 258.
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor februari ligt 7 maart in de kerk. De kopij kan tot zondag 28 februari 19.00 uur ingeleverd worden.
Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Voorzitter: Janny Bunschoten tel: 0527-652304 email bunja@home.nl
Scriba: Marianne Leune, t: 0527- 652486
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Coördinator Pastoraat: Wieke van der Sar
t.0527652620/0625463896,email vandersapw@gmail.com
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl
Tel. nr. kerk: 0527-652571