Kerknieuws november 2020

Maar als je droomt….

Droom van het geluk
zonder breuken of scherven.
Droom van een wereld,
waar niemand meer schreit.
Droom van het genoeg
voor alle monden.
Droom van het recht,
dat beschermt en bevrijdt.
Droom van het land,
als de speelplaats voor kinderen.
Droom van een vriendschap,
die in duurzaamheid draagt.
Droom van de ogen
die ziende begrijpen.
Droom van de hand,
die geen weet heeft van slaan.
Droom van een nieuwe,
maar dan ook écht nieuwe aarde!

Maar als je droomt…
laten het géén dagdromen zijn.
Droom jouw droom met open ogen
en met werkende handen.

A.C. Bronswijk

…Om te beginnen
Volgens ons rooster van de kerkenraad is het aan mij de edele taak om deze maand het voorwoord te mogen schrijven. Een hele eer.
Ondanks alle protocollen en adviezen van onze PKN uit Utrecht en het RIVM krijg ik het gevoel dat we een klein beetje gaan wennen aan de huidige manier van kerkdiensten houden in onze Kerk “De Ruimte”.
En we hebben gelukkig de ruimte om op een verantwoorde manier met elkaar een dienst te mogen houden. De laatste tijd hebben we in de media veel aandacht gekregen over het aantal bezoekers in een zondagsdienst.
Wij hebben ons als kleine gemeente, tot op heden aan de ca 30 personen weten te houden. Dit aantal is buiten de mensen die een taak hebben , organist, dominee, koster etc.etc.
Wel zien we dat er toch een aantal mensen niet naar de dienst zelf komen van wege het risico op besmetting door het covid 19 virus. Heel begrijpelijk maar ook heel jammer. Het geeft altijd een prettig gevoel om samen te zijn in de kerk maar ook na afloop even bijpraten. Zelf ben ik overdag en ’s avonds redelijk bezet qua tijd , maar ik denk wel eens aan de mensen die de hele dag zich zelf moeten vermaken. Dit is niet altijd eenvoudig. Het is dan nu de kunst om toch oog te hebben en te houden voor diegene die er tijdelijk even niet bij is.
Soms kan dat eenvoudig door een telefoontje of misschien toch met de afstand in acht nemend, elkaar life te kunnen spreken. Niets is beter dan een menselijk contact en elkaar in de ogen kunnen kijken. Laten we elkaar op een goede manier in de gaten houden, en omzien naar elkaar.
Waar we natuurlijk allemaal mee te maken kunnen hebben is het contact met onze God. Ondanks alle maatregelen welke ons ten goede zijn voor gehouden , kunnen we zonder enige regels en risico contact hebben met onze God door een gebed.
Dat kan en mag altijd , overal en alle tijden. Wat een vrijheid. En als we proberen om met vallen en opstaan zo goed mogelijk te leven, zien we ook de vrijheden die we krijgen van onze God , elke dag weer. Leven zoals God het heeft bedoelt en omzien naar elkaar . Iets doen voor een ander zonder er zelf beter van te worden. Dat geeft pas een goed gevoel. En dat goede gevoel wens ik U allemaal toe.

Kees van der Sar.

…Bloemengroet
4 oktober – Theo Veerbeek
11 oktober – Jannes Mink
18 oktober – Lammie Duursema
25 oktober – Ron van Elburg

…70+ jarigen
11-11 F. van Bekkum-van Ingen
17-11 J. de Jonge
24-11 J.L.D. Withaar-Donker
28-11 P.J. de Rijke

…Mutaties
Verhuisd
Dhr. H. Withaar is verhuisd naar
Groningen en overgeschreven
Dhr. B. D. Post is verhuisd naar
Swifterbant en overgeschreven

Overleden
08-10 G.K. Geertsema

…Collectes

Het is enige tijd geleden dat u van ons een overzicht heeft gekregen van de ontvangen collectes. In de tijd dat er alleen diensten zijn geweest via Kerkdienstgemist.nl heeft u gelukkig wel via de bankrekening van de kerk geld gegeven voor de collectes. We zijn u daar erg dankbaar voor!
Wij hebben het verdeeld zoals dat in de kerkenraad afgesproken is.
Hieronder staat het overzicht van alle stortingen die zijn gedaan.

Diaconie
22 / 29 maart € 2,00
6 / 20 / 27 april € 42,67
Pasen 13 april € 50,00
4/11/18/25 mei € 151,50
1/8 /15/22/29 juni € 125,50
6/13/20/27 juli € 114,50
3/10/17/24/31 aug.€ 222,50

Kerk
22 / 29 maart € 4,00
6 / 20 / 27 april € 85,33
Pasen 13 april € 100,00
4/11/18/25 mei € 151,50
1/8 /15/22/29 juni € 125,50
6/13/20/27 juli € 114,50
3/10/17/24/31 aug. € 222,50

In het volgende kerknieuws krijgt u weer een overzicht van de collectes vanaf dat er weer gekerkt kon worden, maar dan volgens de nieuwe richtlijnen.
Namens de CVK, Adri Leune.

…Collectebonnen
Beste Gemeenteleden collectebonnen zijn te verkrijgen op elke laatste zondag van de maand
Na het verlaten van de kerk via de kerkzaal loopt u voor de garderobe langs weer de kerk in
Daar staat dan een diaken met de collecte bonnen

De Diakonie

…In Memoriam

De ouders van Gert Geertsema zijn met een dochter en een zoon vanuit Groningen naar de Noordoostpolder gekomen. In 1951 kregen ze een boerderij toegewezen aan de Bomenweg. Daar werd Gerrit Klaas Geertsema als jongste zoon geboren op 5 mei 1954. Gert groeide op en toen hij 24 jaar oud was overleed zijn vader.
Samen met zijn moeder bleef hij op de boerderij wonen en werd hij daar de boer. Door een zwakke gezondheid moest Gert eind jaren 90 van de vorige eeuw de boerderij verkopen.
Aan de Zuidwesterringweg kocht hij een woonboerderij die hij omtoverde tot een mooie plek. Hij werd vrachtwagenchauffeur en vervoerde suikerbieten van het boerenerf naar de fabriek. Hij bezocht onze kerk, maaide het gras om de kerk en zo leerden we Gert kennen. Gert hield van de polder met z’n vergezichten, z’n ruimte en het uitzicht over het water. We zagen hem geregeld op z’n racefiets voor een rondje Ketelmeer.
Zes jaar geleden trof Gert zijn vriendin Mirjam op een dag in het Roggebotbos, met Mirjam heeft hij veel gewandeld. Mirjam verhuisde naar Zweden en daar heeft Gert haar kort geleden nog opgezocht. In zijn slaap is Gert op donderdag 8 oktober overleden. Er is een markant persoon heen gegaan naar zijn Schepper. Bij zijn graf in Dorkwerd zijn de volgende woorden uitgesproken: ”Hier leggen wij zijn lichaam neer en staan het aan de aarde af. Zijn levensadem keerde weer tot God die hem de adem gaf….” [Een tekst uit het liedboek, lied 960]

Roely Geluk

…Laatste zondag van het kerkelijk jaar op 22 november 2020

Op die zondag hopen wij onze overleden gemeenteleden te herdenken van de periode van
22 november 2019 – 22 november 2020.
Door de Corona heeft de Commissie Bijzondere Diensten het protocol moeten aanpassen.
Sommige onderdelen van de dienst van gedenken worden anders uitgevoerd, omdat er in de kerkzaal zo min mogelijk gelopen mag worden.
De waxinelichtjes die altijd werden aangestoken om de geliefden te herdenken na het herdenken van de overleden gemeenteleden wordt nu voor de dienst gedaan.
De gemeenteleden, die dat willen mogen een waxinelichtje pakken, bij het lid van de CBD die met de lichtjes naast de tafel van de beamer staat. Men loopt naar voren om het lichtje daar aan te steken en neer te zetten op de schaal van de een van de twee statafels.
Bij iedere tafel staat een lid van de CBD met een brandende kaars die is aangestoken aan de Paaskaars.
Voor iedere overledene ligt op de liturgische tafel een kaars met het steentje.
Bij de paaskaars staan de rozen met een naamkaartje van de overledene.
Naast de overledenen is er ook een roos in de vaas voor diegenen die zijn overleden, maar wiens naam vandaag niet wordt genoemd.
Een lid van de CBD steekt met een lange kaars, aangestoken aan de Paaskaars, de gedachteniskaars aan als de voorganger de naam van de overledene noemt.

Janny Bunschoten

…Errata jaarboek 2020-2021

Bij dit Kerknieuws treft u een bijgewerkte lijst van de gemeenteleden aan, omdat er in de vorige lijst nogal foutieve en ontbrekende gemeenteleden in stonden, heeft de kerkenraad besloten een nieuwe lijst op te stellen.
Johan Wander heeft in overleg met Wil de Vlekkert een nieuwe lijst gemaakt.
De kerkenraad hoopt dat nu de ledenlijst weer actueel is.

Janny Bunschoten

Onderstaande artikel heeft in het Urkerland gestaan. Aan Jelle is toestemming gevraagd om het hier te delen.

…Schaapachtigheid

De grens van dertig kerkgangers wordt overschreden als we deze zondagochtend, laat als altijd, met ons gezin de kerkzaal binnen lopen, wapperend met onze natte, ontsmette handen. We vieren het Heilig Avondmaal, voor het eerst sinds de coronacrisis. Wel in aangepaste vorm natuurlijk. Normaal staan we in een grote kring langs de muren van de kerkzaal en gaan de schalen en bekers van hand tot hand. Nu mag iedereen bij binnenkomst twee plastic cupjes pakken. Eén met brood, één met wijn of druivensap. Op het juiste moment kunnen die geopend worden. Het veroorzaakt een koddig geluid en enige hilariteit. De vorm leidt af van de inhoud, als ik eerlijk ben.
Zingen gebeurt bij ons in Nagele alleen door een gelegenheidskoortje van vijf leden. Begeleid door onze organiste, die erg blij is met het huisorgel dat ze via Marktplaats op de kop tikte. Ik zwijg noodgedwongen. En dat is jammer want er staat een mooi lied op de liturgie: ‘Vlammen zijn er vele, Eén is het Licht’, een lied over broeders en zusters die onderling zó verschillen, maar toch één in Christus zijn.
De inhoud vliegt me voorbij, want het is de melodie die me in eerste instantie aanspreekt. Mysterieus, verrassend en toch vloeiend. Gecomponeerd door de Zweed Olle Widestrand. De woorden gaan terug op een kerkvader uit de derde eeuw, Cyprianus van Carthago. Een Noord-Afrikaanse man die leefde toen een verschrikkelijke, 13 jaar durende pandemie het Romeinse rijk aan het wankelen bracht. Veel later pas dringt de actualiteit van de liedtekst tot me door. De broers en zussen in Staphorst, onder het spiedend oog van tv-camera’s. De broers en zussen op Urk, tot nu toe ontsnapt aan deze onbarmhartige publieke opinie. Anderen, die boos willen reageren op alle onzin op sociale media. De ontvangers van doodsbedreigingen, keurig bezorgd per mail. Ik voel mee met al deze broers en zussen, maar het is ook wel een beetje verleidelijk afstand te voelen tussen een goed gevulde en uit volle borst zingende kerk en de onze. Waar wij schaapachtig naar elkaar lachen als we op zondagochtend onze ver uit elkaar geplaatste stoelen opzoeken, lijkt het in andere kerken grotendeels als vanouds. Zijn wij in Nagele dan volgzame schapen? Moet onze kleine kudde in opstand komen? Of in elk geval, net als andere, grotere kuddes, wat gretiger langs de grens grazen? Moeten we bokkig in opstand komen tegen een maatschappij die oprecht verrast is door de gewoonten en gevoelens die leven onder christenen? Zijn we geroepen tot een heilige strijd voor onze rechten? Of moeten we nog maar een extra mijl verder sjokken?
Als ik op zondagochtend mijn veelal bejaarde broers en zussen terug zie lachen, denk ik dat ik liever het zekere voor het onzekere neem. Ik mekker niet.

Jelle Bakker

NBG-blogserie over lastige bijbelteksten
Als je alles kwijtraakt, moet je dan nog, net als Job, God prijzen? Of als je oprecht naar God zoekt maar Hem niet vindt, wat klopt er dan van Jezus’ belofte ‘zoek en je zult vinden’?
Op zulke vragen gaan het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap (NBG en VBG) in, in de blogserie ‘Schurende bijbelteksten’. Wat is voor u zo’n schurende bijbeltekst? Stuur uw bijbeltekst naar info@bijbelgenootschap.nl onder vermelding van ‘Schurende bijbeltekst voor blog’.
Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/nbg-blogserie-over-lastige-bijbelteksten/

Bijbelquiz van het NBG is beschikbaar
Sinds 2005 maakt het Nederlands Bijbelgenootschap elk jaar een bijbelquiz. De belangstelling daarvoor is nog steeds hoog. Ook nu is er weer een bijbelquiz beschikbaar.

Dirk De Wachter: ‘Ontmenselijking dreigt door corona’
‘Nu we elkaar vanwege het coronavirus nog steeds niet mogen aanraken, leidt dat op termijn tot ontmenselijking.’
Dat zegt de Vlaamse psychiater Dirk De Wachter in een podcast waarmee het Nederlands Bijbelgenootschap mensen wil inspireren tot ‘barmhartigheid’. De Wachter houdt van dat bijbelse woord, want: ‘Zorgen voor mensen in moeilijkheden is het mooiste wat er bestaat’.
Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/wdj-goede-raad-geven/

Bijbelgenootschappen wereldwijd solidair in de coronacrisis
De drastische maatregelen die de meeste landen namen om het coronavirus in te dammen, beperken vaak de mogelijkheden voor het vertalen en verspreiden van de Bijbel.
Er is daarom een Solidariteitsfonds ingesteld, een noodfonds om het bijbelwerk in landen te steunen die het zwaarst geraakt zijn door de crisis. Leden en donateurs van het NBG hebben royaal bijgedragen.
Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/bijbelgenootschap-in-coronatijd-slotbijbelgenootschappen-wereldwijd-solidair-in-de-coronacrisis/

…Bijbelleesrooster
Wat lezen we vandaag?
zondag 1 nov. Psalm 24
maandag 2 nov. Matteüs 22:34-46
dinsdag 3 nov. Matteüs 23:1-12
woensdag 4 nov. Psalm 67
donderdag 5 nov. Matteüs 23:13-24
vrijdag 6 nov. Matteüs 23:25-39
zaterdag 7 nov. Daniël 7:1-14
zondag 8 nov. Daniël 7:15-28
maandag 9 nov. Daniël 8:1-14
dinsdag 10 nov. Daniël 8:15-27
woensdag 11 nov. Matteüs 24:1-14
donderdag 12 nov. Matteüs 24:15-28
vrijdag 13 nov. Matteüs 24:29-44
zaterdag 14 nov. Daniël 9:1-14
zondag 15 nov. Daniël 9:15-27
maandag 16 nov. Daniël 10:1-11
dinsdag 17 nov. Daniël 10:12-11:2a
woensdag 18 nov. Daniël 11:2b-12
donderdag 19 nov. Daniël 11:13-24
vrijdag 20 nov. Daniël 11:25-35
zaterdag 21 nov. Daniël 11:36-45
zondag 22 nov. Daniël 12:1-4
maandag 23 nov. Daniël 12:5-13
dinsdag 24 nov. Psalm 97
woensdag 25 nov. Matteüs 24:45-25:13
donderdag 26 nov. Matteüs 25:14-30
vrijdag 27 nov. Matteüs 25:31-46
zaterdag 28 nov. Jesaja 1:1-9
zondag 29 nov. Jesaja 1:10-20
maandag 30 nov. Jesaja 1:21-31
dinsdag 1 december Jesaja 2:1-9
woensdag 2 dec. Jesaja 2:10-22
donderdag 3 dec. Jesaja 3:1-12
vrijdag 4 dec. Jesaja 3:13-4:1
zaterdag 5 dec. Jesaja 4:2-6

…Kerkdiensten

Zondag 8 november 2020 9.30 uur
Ds. W. Kok (Emmeloord)
Eerste collecte: JOP
Opvoeden doe je niet alleen.
Veel ouders vinden geloofsopvoeding belangrijk, maar hoe doe je dat? En waar kun je terecht met je vragen? Daarom hebben ouders een gemeenschap om zich heen nodig die hen ondersteunt en hun een plek biedt om ervaringen uit te wisselen. De kerk is geroepen om die gemeenschap te zijn. JOP, Jong Protestant helpt kerken bij het zijn van die gemeenschap, met werkvormen en producten waarmee gemeenten dienstbaar kunnen zijn aan gezinnen. Zo kunnen gemeenten ouders helpen bij de grote opdracht iets van Gods daden door te geven aan volgende generaties. Collecteer mee, zodat JOP ouders, gezinnen en kerken kan blijven ondersteunen bij de geloofsopvoeding.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 15 november 2020 9.30 uur
Heilig Avondmaal
Ds. Gerlof van Rheenen (Hattum)
Eerste collecte: voedselbank
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 22 november 2020 9.30 uur
Laatste zondag kerkelijk jaar
Ds. Conny Aalbersberg (Emmeloord)
Eerste collecte: Pastoraat
Nederland – Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk
Pastoraat heeft te maken met omzien naar en aandacht hebben voor elkaar. Natuurlijk binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor, een begrijpend woord, een hand op de schouder. Op deze Eeuwigheidszondag gaat de aandacht uit naar het gedenken van de overledenen. De kerk toont haar menselijk gezicht aan iedereen die er voor open staat. Nogal wat gemeenten hebben minder formatieruimte voor de predikant(en), terwijl het aantal uitvaarten vanuit de kerk niet afneemt. Het leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden kan een oplossing zijn. De Protestantse Kerk biedt hiervoor trainingen aan. Met deze collecte maakt u het ontwikkelen van deze en andere trainingen mogelijk.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 29 november 2020 9.30 uur
1e Advent
Mevr. Heidi Kramer (Emmeloord)
Eerste collecte: ISEE
De collecte voor ISEE is bestemd voor een visserijproject: “Het Fincha Reservoir Fisheries Development Phasing Out Project”. Het Fincha Reservoir ligt in het westen van Ethiopië, ongeveer 275 km van Addis Abeba.
De visserscoöperatie (DeGudetaDigaFisheriesCooperative Association) en de “Women”groep worden begeleid, met als doel:

 • een levensvatbare visserscoöperatie, met een beter management
 • De visserscoöperatie een hogere visproductie en een betere viskwaliteit
 • de vrouwengroep gaat verder op eigen kracht
  Concreet betekent dit o.a. het volgende:
  • er is een diepvries werkend op zonne-energie geplaatst, waar de vis gelijk na vangst kan worden opgeslagen
  • er zijn twee viswinkels gevestigd en er is een visrestaurant geopend
  • vissers leren hun eigen netten en materialen te produceren.
  Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.
  Tweede collecte: Kerk

Zondag 6 december 2020 9.30 uur
2e Advent
Dhr. Harm Feijen (Meppel)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Giften kunnen worden overgemaakt onder vermelding van het doel en de datum van de collecte
Diaconie protestantse gemeente Nagele
Nl87 RABO 0114.270.988

Zending protestantse gemeente Nagele
Nl17RABO 0346.529.824

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, vierentwintigste jaargang, nummer 3, november 2020, totaal nummer 255.
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor december ligt 6 december in de kerk. De kopij kan tot zondag 29 november19.00 uur ingeleverd worden.
Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Voorzitter: Janny Bunschoten tel: 0527-652304 email bunja@home.nl
Scriba: Marianne Leune, t: 0527- 652486
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Coördinator Pastoraat: Wieke van der Sar
t.0527652620/0625463896,email vandersapw@gmail.com
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl
Tel. nr. kerk: 0527-652571