Gebruiksplan kerkgebouw

Gemeente: Protestantse Gemeente Nagele

Betreft gebouw: De Ruimte

Versie: 1

Datum 01-09-2020

Wij volgen de richtlijnen voor de erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland. Dit gebruiksplan is een uitwerking van deze richtlijnen.

De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier aanleiding voor is.