Samenvatting dienst 21-06-2015

Samenvatting van de preek:

Heeft Jezus wel echt bestaan? Ja, er zijn zowel indirecte als directe verwijzingen naar Jezus gevonden in oude geschriften. Onder wetenschappers is het algemeen aanvaard dat Jezus heeft geleefd.
Zijn er bewijzen van zijn opstanding? Nee, geen directe bewijzen naast de getuigenissen in de Bijbel. Wel hebben velen volgehouden dat Hij is opgestaan terwijl zij werden vervolgd. Het is onwaarschijnlijk dat zij dit voor een leugen zouden hebben over gehad.
Is Jezus niet gewoon een voorbeeldig persoon geweest? Ja, maar dat is niet alles. Jezus heeft niet alleen opgeroepen Hem te volgen, Hij heeft ook Zelf verlossing gebracht.
Wat hebben wij te maken met iemand van 2000 jaar geleden? Jezus getuigt in zijn toespraken en gelijkenissen van een enorme levenswijsheid. Hij blijkt ons misschien wel beter te kennen dan wijzelf.
Wie is Jezus? Wie Hij is zit in de betekenis van zijn Naam: Jezus = Jeshua (Hebreeuws) = God redt